Beste skogbrukskandidat i 2022: Celina Mathiesen

Hurum-jenta Celina Mathiesen var den beste studenten som ble uteksaminert fra masterprogrammet i skogfag i 2022. Tirsdag ble hun tildelt det tradisjonelle Bollerøds legat. Hartmann Bollerøds legat premierer den av skogfagsstudentene som får best karakterer gjennom studiet.

I november fikk hun også Skoglaugets masterstipend.

– Det er det mye fokus på fremragende utdanning og forskning. Denne utdelingen er en strålende mulighet til å belønne begge deler, sier Hans Fredrik Hoen, dekan ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA).

– Det er en glede å kunne være førstemann i rekka av gratulanter, smiler han.

– Ekstra artig er det jo også at veileder for oppgava hennes, professor Erik Trømborg, fikk legatet tilbake i 1992. Sirkelen er sluttet. 

Masteroppgave om skogbruk i Oslomarka

Masteroppgaven hennes hadde tittelen «Skogbruk i Oslomarka: Hvordan påvirkes skogbruket av markaforskriften?». I den undersøkte hun hvordan forskriften påvirker skogbruksaktiviteten i Oslomarka. Hun analyserte kostnadene knyttet til saksbehandling, og undersøkte hvordan markaforskriften påvirker flatestørrelser og hogstform.

Celina forteller at interessen for skog har vært der fra tidlig alder.

– Jeg har alltid trivdes ute. Familien min har en skogeiendom, og fra jeg var ung var jeg med ut i skogen. Være det seg tur, jobb eller jakt.

– Jeg hadde alltid et mål om å ta master i skogfag og startet utdanningsløpet mitt på Saggrenda Videregående Skole med 2 år på naturbruk/skogbruk før jeg tok påbygg og gikk videre inn på NMBU etter det. 

Trives med å jobbe både inne og ute

Celina jobber nå for Fritzøe Skoger AS som driftsleder for skogkultur. Det har hun en variert arbeidshverdag med en god blanding av arbeidsoppgaver inne og ute.

– Fritzøe planter årlig mellom 550-600.000 planter og gjør ungskogpleie på rundt 4000 dekar. Det er høyt tempo og arbeidshverdagen er aldri lik, forteller hun.

Hennes arbeidsoppgaver inkluderer blant annet bestilling av planter, logistikk med utplanting, ungskogpleie og såing, kontroller i felt, diverse GIS-oppgaver, og andre oppgaver som måtte dukke opp underveis.

– Det er mye "frihet under ansvar", kommenterer hun.

– Jeg legger arbeidsdagen opp etter det jeg tror er en bra plan, også blir den litt til mens man jobber. Jeg trives veldig godt med at det er en blanding av inne og utearbeid.

Oppkalt etter kandidat uteksaminert i 1919

Legatet ble opprettet av forstkandidat Hartmann Bollerød, som ble uteksaminert fra Norges Landbrukshøgskole i 1919. Det er opprettet for å hedre den beste skogbruksstudenten på masternivå. Prisen ble for første gang utdelt i 1997. I tillegg til heder og ære, består prisen består av et pengebeløp og et diplom.

Published 28. February 2023 - 16:46 - Updated 1. mars 2023 - 13:40