Mange endringer i MINAs emneportefølje

Oversikt over emnetilbudet for studieåret 2022/2023 finner du her: NMBU - MINA - Emnetilbud.

Følgende emne gis ikke i 2022/2023: ZOOL240 - Videregående entomologi.          

NB Merk at linkene til de endrede emnene ikke blir operative før NMBUs studiehåndbok opprettes i juni (!).

Følgende emner legges ned:

FMI309 - Miljøgifter og økotoksikologi
GEO211 - Kvartærgeologisk feltkurs
KJM353 - Radioøkologi
THT282 - Introduksjon til bærekraftige VA-løsninger
THT383 - Desentrale og småskala VA-systemer – lokal overvannshåndtering
THT384 - Natur- og kretsløpsbaserte avløpssystemer, overvannshåndtering og grunnvannsforsyning

Følgende emner opprettes:

ECOL302 - Økologisk forskning                        

FORNY210 - Bioenergi – teknologi og verdikjeder
FORNY260 - Energibruk og energisystemanalyse
GEO250 - Jord og geologi i landskapet

KJM220 - Vannkjemi

MILJØ210 - Biogeokjemi for vann- og avløpsforvaltning
MINA320 - Tverrfaglig samarbeid og kontroverser om bærekraft
MINA321 - Tverrfaglig samarbeid og kontroverser om bærekraft – engelsk versjon
REIS320 - Besøksforvaltning i frilufts- og verneområder

Følgende emner endrer semesterplassering: 

ECOL350: Endres fra høstparallell til vårparallell
FMI310: Endres fra januarblokk + vårparallell til vårparallell
FORN240: Endres fra augustblokk til vårparallell. NB! Vil gis i begge perioder i studieåret 2022/2023. 
FORN360: Endres fra høstparallell til vårparallell
GEO300: Endres fra vårparallell til høstparallell
NATF300: Endres fra augustblokk til høstparallell

Følgende endrer omfang:

ECOL310: Endres fra 10 sp til 5 sp

FMI310: Endres fra 15 sp til 10 sp

FORN310: Endres fra 10 sp til 5 sp

REIS202: Endres fra 10 sp til 15 sp
REIS310: Endres fra 5 sp til 10 sp
VANN300: Endres fra 15 sp til 10 sp

Endringer i emnekoder: 

Emnekode 2021/2022 

Emnekode fra 2022/2023 

NATF260 

MINA250 

REIS310 

MINA311 

ECOL300 

MINA310 

BIO340 

MINA340 

FEP201 

SKOG201 

FEP202 

SKOG202 

SKS300 

SKOG304 

FORN100 

FORNY100 

FORN120 

FORNY150 

FORN200 

FORNY200 

FORN220 

FORNY220 

FORN230 

FORNY230 

FORN240 

FORNY240 

FORN300 

FORNY300 

FORN310 

FORNY310 

RØP330 

MINA330 

FORN330 

FORNY360 

FORN350 

FORNY320 

FORN360 

FORNY305 

JORD101 

JORD100 

MINA100 

MILJØ100 

MINA200 

MILJØ200 

THT282 

MILJØ210 

MINA300 

MILJØ300 

MINA302 

MILJØ302 

THT312 

MILJØ312 

MINA410 

MILJØ410 

B15-MINA 

B15-MILJØ 

M30-MINA 

M30-MILJØ 

M60-MINA 

M60-MILJØ 

  

I tillegg har en rekke emner endret navn.

Published 11. April 2022 - 16:50 - Updated 13. April 2022 - 12:22