Nytt samarbeidsprosjekt om bærekraftig energi og økonomi i Kenya

Kenya har store fornybare energiressurser som muliggjør overgangen til en grønnere økonomi. Imidlertid har lave ferdighetsnivåer og utilstrekkelig forskningskapasitet innen bærekraftige energiteknologier, politikk og energiøkonomiske modeller hindret effektiv utvikling og forvaltning.

Opplæring og utdanning er nødvendig

For at Kenya skal ta nye skritt fremover innen vitenskapelig og teknologisk innovasjon, kreativitet og entreprenørskap er det behov for opplæring, kompetanseheving og forskning. Et nytt norsk-kenyansk samarbeidsprosjekt om bærekraftig energi og økonomi skal tette noen av kompetansehullene.

– Det overordnede målet med prosjektet er å heve de pedagogiske nivåene ved partneruniversitetene i Kenya og Norge gjennom kvalitetsundervisning, forskning og innovasjon. Slik skal vi produsere godt kvalifiserte og kompetente kandidater innen bærekraftig energi og økonomi, sier prosjektleder og NMBU-professor Samuel Muyiwa Adaramola. 

Vitenskapelig samarbeid

Prosjektet har som konkret målsetning å øke ferdigheter og kompetanse i energisektoren gjennom mobilitet og etterutdanning.

Viktige delmål inkluderer:

  • Sette opp mobilitetsstyring og koordineringsstruktur mellom partneruniversiteter
  • Utføre studentmobilitet for master- og ph.d.-studenter
  • Utføre personalmobilitet
  • Gjennomføre gjesteforelesninger og samarbeid om studentveiledning ved partneruniversiteter
  • Formidling av prosjektresultater, erfaringer og «best practice»
  • Mentorseminarer for unge vitenskapelig ansatte om forskning og pedagogiske ferdigheter
  • Felles søknadsskriving i forbindelse med søknader om prosjektmidler
  • Bedrive samfunnsoppsøkende aktiviteter for kunnskapsformidling og kulturell integrering

– Prosjektet vil resultere i en rekke godt trente og kvalifiserte kandidater, sier Muyiwa.

– Vi vil også styrke de pedagogiske og forskningsmessige ferdighetene til det vitenskapelige personalet.

Prosjektet vil gi økte karrieremuligheter og -alternativer for studentene, og økt involvering av lokalsamfunn i forskningsaktiviteter og kunnskapsformidling.

Student og interessert?

Det vil være gode muligheter for finansiering for MINA-studenter som ønsker å ta emner eller skrive masteroppgave i Kenya. Kontakt Sam dersom du er interessert.  

Published 14. november 2021 - 22:26 - Updated 15. november 2021 - 12:06