Skogfagsstudenter på bedriftsbesøk

Første uka i studiet fikk skogfagsstudentene besøk av samvirkeforetaket Viken Skog ASA. Viken Skog tok dem med på en skogsdrift i Ytre Enebakk for å se på skogbruk i praksis.

– Skogbruk er et utdanning tett koblet til praktiske forhold, sier emneansvarlig og professor i skogbiologi, Line Nybakken. 

Hun ramser opp noen elementer:

– Hva slags type skog er det snakk om? Hvordan er terrenget? Hva slags klima? Hva med biologisk mangfold? 

Professor Line Nybakken

Foto
Linda Camilla Strømsod, Viken Skog

I framtidas samfunn skal skogen spille en svært viktig rolle: den er levested for et stort biologisk mangfold,  CO2-binder og dermed klimaregulator, og dessuten produsent av trevirke som kan erstatte de fleste oljebaserte produkter.

For å forvalte denne ressursen trenger Norge i framtida derfor folk som kjenner skogens biologi, vet hva en skog kan produsere og hvordan man skal måle og registrere dette, som kan finne ut hvordan det lønner seg å forvalte ulike skogtyper på et gitt sted, og samtidig kjenner til hvilke lover og regler som gjelder. 

– Disse problemstillingene møter studentene våre allerede første året, sier Nybakken. 

Skogsjef Nord i Viken Skog Even Bergseng og skogbruksleder Pia Schøyen.

Foto
Linda Camilla Strømsod, Viken Skog

I tillegg til å få oppleve en hogst på nært hold, fortalte Skogsjef Nord i Viken Skog, Even Bergseng, og skogbruksleder Pia Schøyen om deres hverdag i skognæringen. Begge har sin utdanning fra NMBU.

– Det er viktig for studentene våre å få innsikt i hvordan den operative driften foregår, og da er slike bedriftsbesøk gull verdt, sier Nybakken. 

– Det er en god mulighet til å knytte kontakter. I tillegg er det naturligvis superhyggelig for oss som underviser å treffe på tidligere studenter som er ute i jobb! 

Du kan lese mer om besøket på Viken Skog sine nettsider her (ekstern side). 

 

 

Published 27. august 2020 - 16:38 - Updated 27. august 2020 - 16:44