Forskerspirer skal bidra til forskning på sårbare insektarter

  • Fire feller er på plass.
    Foto
    Tone Birkemoe

Tre NMBU-studenter er valgt ut til å være med på ett pilotprosjekt som kobler studentene tettere på reell forskning innen økologi og genetikk. Caroline, Marianne, Øyvind og Camilla skal sammen med forskerne komme med viktige råd til forvaltningen om bevaring av sårbare arter.

Forskerspirer skal bidra til forskning på sårbare insektarter

Prosjektet «Hvordan bevare spesialiserte arter i en verden i endring?» har fått tildelt midler fra Olav Thon-stiftelsen for å koble bachelorstudenter tettere sammen med moderne forskning. Studentene skal få være med på ett reelt forskningsprosjekt innen økologi og genetikk.

Bachelorstudentene Caroline Wangen, Marianne Strand Torvanger, Øyvind Skarsgard og Camilla Larsson Rosenvold skal sammen med forskerne undersøke om tap av leveområder påvirker insektenes genetikk og utseende. Caroline er student på NMBUs bachelorprogram i økologi og naturforvaltning, de tre andre er biologi-studenter.

Sammen med professorene Tone Birkemo, Anne Sverdrup-Thygeson og Siri Fjellheim skal de gi viktige råd til forvaltningen om bevaring av sårbare arter med spesielle krav til leveområder, sier prosjektleder og professor Tone Birkemoe.

Forskergruppa har vært i felt for å sette ut insektfeller. Studieområdet er Vestfold og Agderfylkene.

– Vi skal undersøke hvorvidt tidligere endringer har påvirket spesialiserte biller i hule eiker på en slik måte at de de vil kunne forsvinne i nær fremtid, sier Birkemoe.
Om forskernes hypoteser blir bekreftet vil det være nødvendig å øke leveområdene til disse artene for å sikre deres overlevelse.
– Ett av målene er å gi et konkret bidrag til forvaltning av arter i en verden i endring.

Published 4. juni 2020 - 21:06 - Updated 7. juni 2020 - 22:20