Midler fra Olav Thon-stiftelsen til prosjekt om studentaktiv forskning

  • Hul eik
    Foto
    Clare Lusher/Shutterstcok

Tre NMBU-professorer har fått midler fra Olav Thon-stiftelsen til et prosjekt om studentaktiv forskning på insekter og ødeleggelsen av deres leveområder. Målet er å styrke studentenes ferdigheter innen forskning og øke kunnskapen vår om sårbare arter.

Midler fra Olav Thon-stiftelsen til prosjekt om studentaktiv forskning

Klimaendringer og tap av artsmangfold er to av de største utfordringene i vår tid. For å takle disse behøves kunnskap om hvordan dyr og planter reagerer når omgivelsene endrer seg.

Prosjektet «Hvordan bevare spesialiserte arter i en verden i endring?» har fått tildelt midler fra Olav Thon-stiftelsen for å koble bachelorstudenter tettere sammen med moderne forskning. Studentene skal få være med på ett reelt forskningsprosjekt innen økologi og genetikk.

– Målet er å styrke utdanningen av fremtidas forskere, og gi viktige råd til forvaltningen om bevaring av sårbare arter med spesielle krav til leveområder, sier prosjektleder og professor Tone Birkemoe.

Forskerspirer

Sammen med sine professor-kollegaer, Siri Fjellheim og Anne Sverdrup-Thygeson, skal Birkemoe engasjere ti motiverte studenter inn i ett prosjekt om biller og hule eiker. Professorene ønsker å teste ut forskningsopplæring allerede på bachelornivå

Studentene som deltar vil få dybdeundervisning i små grupper. De skal få faglig fordypning og øvelse i forskningsmetoder og gjennomføring. De vil også få trening i vitenskapelig formidling både skriftlig og muntlig, til akademia, medstudenter og allmenheten.

Dødningeur er en billeart som kan komme til å nyte godt av dette prosjektet.
Foto
Tomasz Klejdysz/Shutterstock

Tidlig krøkes

Studentene skal blant annet være med på å skrive en vitenskapelig publikasjon – selve grunnpilaren i vitenskapens verden.

– Det er viktig at dagens studenter, og morgendagens problemløsere, får prøve seg på virkelige forskningsoppgaver sier Birkemoe.

Både for å forberede dem på fremtidig forskning, men også for å gi dem en bedre forståelse av hvordan vitenskapelig kunnskap blir til.

Isoleres til utryddelse?

Forskerne skal sammen med studentene undersøke om tap av leveområder påvirker insektenes genetikk og utseende.

Vi skal undersøke hvorvidt tidligere endringer har påvirket spesialiserte biller i hule eiker på en slik måte at de de vil kunne forsvinne i nær fremtid, sier Birkemoe.

Om forskernes hypoteser blir bekreftet vil det være nødvendig å øke leveområdene til disse artene for å sikre deres overlevelse.

– Ett av målene er å gi et konkret bidrag til forvaltning av arter i en verden i endring.

Interessert i insekter og sårbare arter? Se noen av våre tilknyttede studieprogrammer her. 

Relatert innhold
Insektene viser veien inn i arbeidslivet

Insektene viser veien inn i arbeidslivet

Å kunne sette navn på dyr og planter i naturen er både morsom kunnskap og etterspurt av arbeidsgivere. Nyutdannede med artskunnskap gjør seg attraktive på arbeidsmarkedet. 

Published 17. januar 2020 - 14:48 - Updated 17. januar 2020 - 15:47