Erling Holden - professor med hjerte for bærekraft

– Det har skjedd et stemningsskifte, sier Erling Holden, nyansatt professor i fornybar energi.
– Jeg har jobbet med bærekraftig utvikling i mange år, og tidligere begynte folk vanligvis å gjespe når jeg prøvde å forklare hva jeg drev med.

Så i 2015 kom FNs bærekraftsmål.
Etter det har noe skjedd. Plutselig er alle opptatt av bærekraft og hvor viktig det er.

Holden smiler.
– Det har vært en hyggelig forandring for en som forsker på bærekraftig utvikling. 

Atferdsinteressert maskiningeniør

Holden kombinerer tre ulike teoretiske perspektiver: teknologisk-orienterte miljøstudier, sosiologiske atferdsstudier og fysiske panleggingsstudier.

Han er utdannet maskiningeniør (termodynamikk) fra NTNU, og har en doktorgrad i fysisk planlegging fra samme sted. Han har tidligere arbeidet i instituttsektoren, på Høgskulen på Vestlandet (HVL), NTNU og Universitetet i Oslo.

Hva styrer oss?

Noe av det Holden er særlig nysgjerrig på er hvorfor folk gjør som de gjør.
– Et utrolig morsomt spørsmål er «hvorfor i all verden gjorde du det?»

– Hva ligger bak enkeltbeslutninger? Hvilke virkemidler, rammer og holdninger er det som påvirker individet og neste ledd beslutningene de tar? Det er kjempespennende!
Holden tar folks handlinger og setter dem inn i større sammenheng, og da særlig relatert til bærekraft og fornybar energi.

Miljøvennlig el-bil?

For tiden arbeider han blant annet med veiene til bærekraftig transport, og hvor langt folk er villige til å strekke seg når de skal reise miljøvennlig.

– Transport står for en stor og økende andel av våre CO2-utslipp, sier han.
– Hvordan skal vi møte den utfordringen? Må vi reise bedre, annerledes eller mindre?

Han arbeider også med å tallfeste elbilen som transportmiddel. Hvor miljøvennlig er den egentlig?
– Når vi har den kunnskapen, hvordan vil folk agere?

Den eksplosive vindkraftdebatten

Et annet tema er de store konfliktene som følger i kjølvannet av utbygging av fornybare energianlegg, som blant annet vindkraft.

– All energiproduksjon har sine fordeler og ulemper.
– Det vi som samfunn må velge er hvilke ulemper vi foretrekker. 

For tiden jobber han blant annet med hvordan eierskap påvirker nordmenns holdninger til vindkraft.  

– Konflikten mellom klima og biologisk mangfold innebærer at det i mange tilfeller er vanskelig å oppnå den aksepten som man trenger, både lokalt og nasjonalt, for å bygge ut vindkraft, sier han.

Enda vanskeligere blir det når størstedelen av vindkraften på norsk jord kjøpes opp av utenlandske investorer.
– Mye av verdiskapningen føres dermed ut av landet. Hvordan vil dette påvirke lokal og nasjonal aksept? Vil den skjøre balansen mellom vindkraft som klimaløsning og naturtap bli enda vanskeligere å håndtere?

Holdninger til bærekraft

Dersom du skulle plukke fra aller øverste forskningshylle, hva kunne du tenke deg å arbeide med?

– Jeg vil gjerne vite hva folk tenker om bærekraft. Helst vil jeg inn i større bedrifter og snakke med folk. Og da med ansatte på alle nivå, ikke bare HR-sjefer og direktører. 
– Ideelt sett kunne jeg tenke meg å jobbe med bærekraftsmålene og folks holdninger til dem på et nasjonalt nivå. Det er i hvert fall et mål på sikt.

– Ellers er jeg veldig interessert i konseptutvikling innen bærekraftig utvikling.
– Å jobbe dypere med moralfilosofi og bærekraft hadde vært kjempeartig, men det er det nok ingen som betaler for, så det får jeg ta litt innimellom alt annet, avslutter han med et smil.

 

Published 16. november 2019 - 16:26 - Updated 20. juli 2021 - 14:53