Professor tildelt pris for sin forskning innen viltbiologi og -forvaltning

Professor emeritus Jon Swenson har blitt tildelt Wildlife Society’s Honour Membership Award for sitt bidrag til naturvitenskap og forvaltning. Bakgrunnen er hans livslange virke innen forskning på viltbiologi og -forvaltning, og da spesielt brunbjørn. 

Professor tildelt pris for sin forskning innen viltbiologi og -forvaltning

Tidligere i oktober ble NMBUs professor emeritus Jon Swenson tildelt et æresmedlemskap i The Wildlife Society (TWS) på organisasjonens årlige konferanse i Reno, Nevada, USA. Æresmedlemskap tildeles "i anerkjennelse av et pågående og fremragende bidrag fra et medlem vedrørende ethvert fagområde som angår The Wildlife Society".

TWS er verdens eldste og største profesjonelle organisasjon for viltbiologer i verden, og har utnevnt æresmedlemmer siden 1948. Tidligere mottakere inkluderer Frederic Walcott, Charles Elton, Paul Errington, John Craighead og Aldo Leopold. Swenson var den eneste mottakeren i 2019.

"Surrealistisk"

Professor Swenson mottok prisen for sitt karriere-lange arbeid innen naturforvaltning og forskning, både i USA og internasjonalt.

– Jeg er veldig takknemlig og ydmyk for utmerkelsen og anerkjennelsen, sier Swenson.

– For å være ærlig er dette litt surrealistisk. Å stå på samme liste som Leopold er en stor ære.

Fra Montana til Skandinavia

Swenson er fra Montana, USA. Han har sin universitetsutdanning fra samme stat, og jobbet som biolog og viltforvalter for Montana Department of Fish, Wildlife and Parks i 10 år. I denne stillingen jobbet han med forvaltningsspørsmål vedrørende mange arter, inkludert både amerikansk svartbjørn og grizzlybjørn. Etter denne perioden tok han en doktorgrad fra University of Alberta.

I 1991 ble han leder for det skandinaviske bjørneprosjektet, en stilling han hadde i tillegg til sitt professorat ved NMBU frem til han gikk av i 2018.

Viktig brikke i bjørneforvaltningen

Gjennom årene har han vært en viktig del av vitenskapsbasert forvaltning av bjørnebestander, ikke bare i Skandinavia, men over hele verden. Gjennom sitt arbeid som forsker og prosjektleder har han bidratt med ekspertise om bjørneforvaltning og -forskning til ledere, forskere og myndigheter på kryss og tvers av landegrenser.

Professor Jon Swenson (høyre) mottar sitt æresmedlemskap fra Wildlife Society (TWS) av Immediate Past-President Darren A. Miller (venstre).
Foto
Privat

Published 21. oktober 2019 - 22:36 - Updated 21. oktober 2019 - 22:55