9. oktober: Seminar - Jord i en sirkulær økonomi

Tittel: "Soil in a circular economy"
Foredragsholder: Astrid Solvåg Nesse
Dato: Onsdag 9. oktober
Kl: 12.15-13.00
Sted: JMU111, Skjeseths auditorium

Astrid Solvåg Nesse starter høstens seminarserie med et foredrag om jord i sirkulærøkonomien. Det samme foredraget holdt hun også på Det Norske Videnskaps-Akademi tidligere i år.

Åpent for alle! 

Published 7. oktober 2019 - 21:30 - Updated 21. oktober 2019 - 10:55