Fornybarprofessor: Store gevinster ved kabler og vindkraft

  • Vindturbin
    Foto
    Naruden Boonareesirichai/Shutterstock

Norge kan oppnå en stor økonomisk gevinst ved å bygge ut vindkraft og kabler. Vi kan velge å ta i bruk denne muligheten som både gir økt verdiskaping og reduserte klimagassutslipp, og så kan konfliktene dempes ved å fordele verdiene som skapes på en god måte, sier professor Torjus Folsland Bolkesjø ved NMBU.

Fornybarprofessor: Store gevinster ved kabler og vindkraft

Torjus Bolkesjø leder arbeidet i forskningsprosjektet NorENS, som ser på utviklingen av det norske energisystemet i lys av den europeiske energiomstillingen. I dette forskningsprosjektet er det gjort en rekke store analyser som viser effektene av forskjellige tiltak – som utbygging av flere kabler og mer vindkraft.

Funnene i arbeidet til Bolkesjø og hans kolleger ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) viser at det er store samfunnsmessige gevinster i Norge ved en strategi som innebærer både utbygging av vindkraft og bygging av kraftkabler. Om en slik strategi gjennomføres, kan det gi betydelig inntjening for samfunnet samtidig som det reduserer utslipp, men samtidig oppstår det fordelingseffekter som må håndteres. Derfor er fordeling et nøkkelord, mener han.

Større kake å fordele
Vindressursene i Norge er gode og norsk vindkraft har et annet produksjonsmønster enn vindkraft på kontinentet. Derfor er den ekstra verdifull når Europa skal fase ut fossil kraftproduksjon. Strømmen blir dyrere i Norge når vi bygger kabler, men billigere når vi bygger vindkraft. Den samlede verdiskapingen i kraftsektoren øker vesentlig mer enn strømkostnadene for forbrukerne, enten det er husholdninger eller industri. Det blir større verdier å fordele.

Bolkesjø skisserer fire alternative veivalg for Norge. Hvert alternativ gir ulike utfall og har også forskjellige vinnere og tapere.

Les mer om de fire alternativene og konsekvensene av dem i magasinet 2°C her.

Relatert innhold

NorENS: Utviklingen av det norske energisystemet i den europeiske energiomstillingen

1. April 2018 til 1. juli 2021

NorENS vil utforske de sannsynlige retningene av den europeiske energiomstillingen. Prosjektet vil utvikle fremtidsorienterte analysemodeller som...

Published 7. juni 2019 - 14:01 - Updated 8. oktober 2019 - 10:06