Hvordan er fremtidens trebygninger?

– Trekonstruksjoner er i vinden som aldri før. Nå jobbes det også med å posisjonere norsk treindustri i den nye sirkulærøkonomien, sier Anders Q. Nyrud, professor i treteknologi ved NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
– Det er på høy tid. Treprodukter kan gjenbrukes, men det er likevel en del som skal på plass før vi har effektiv sirkulasjon av byggevarer i tre.

Hvordan øke gjenbruket?
Nyrud er moderator og ansvarlig for sesjonen «Neste generasjons trebyggeri» på Skog og Tre-konferansen. Sesjonen har bidragsytere fra Finland og Norge, med blant annet LUKE, Ragn Sells og Lindal Treindustrier.
– Vi håper finske erfaringer kan bidra til å gi oss flere perspektiver på hvordan skogsektoren kan møte utfordringene med tanke på gjenvinning og gjenbruk, sier han.
Deltakerne vil også få høre om konkrete eksempler på hvordan det i Norge jobbes med å bruke tre til å forlenge bygningers levetid.

Allmennhetens holdninger
– Trebyggeri er viktig, siden tre anvendt i bygg binder karbon for lang tid, sier professor Hans Fredrik Hoen, en av foredragsholderne i sesjonen.
– Her i Norden er vi godt vant med å bruke mye tre i bygningene. Slik er det ikke alle steder.
I sitt foredrag vil han presentere en europeisk studie av allmenhetens holdninger til høye trehus. Studien er gjennomført i Norge og seks andre europeiske land, og viser at det er stor variasjon mellom hvilke holdninger allmennheten har til slike bygg.

NMBU er ansvarlig for en sesjon om fremtidens trebyggeri på Skog og Tre-konferansen torsdag den 23. mai.

 

Published 22. mai 2019 - 14:49 - Updated 22. mai 2019 - 14:50