Skal bryte barrieren mellom økologi og storskala bestandsprognoser

Hva om vi, på samme måte som vi lager værkart, kan forutsi dyrebestanders vekst og fall? Hvordan de vil bruke landskapet rundt seg i fremtiden? Den drømmen er nå i ferd med å bli virkelighet. Et nytt internasjonalt prosjekt ledet av NMBU skal knytte økologisk kunnskap, big data og statistiske beregninger sammen på et helt nytt vis.

Uvisshet rundt tid og rom
– «Hvor mange rovdyr kommer vi til å ha i fremtiden?» «Hva skjer hvis…?» Både forskere og forvaltere stiller seg selv de samme spørsmålene om og om igjen, sier NMBUs forsker Richard Bischof.
– Vi har gode metoder for å kartlegge rovdyr, men vi mangler forståelse for hva som skjer med bestandene når effektene av tid og rom påvirker dem.
Hittil har forskerne manglet verktøyene for å skjønne denne dynamikken og dens effekt på rovdyrbestandene. Det skal Bischof sitt nye rovdyrprosjekt gjøre noe med.
– Ved hjelp av nye metoder skal vi både få en bedre forståelse av nåtidens dynamikk, og lage gode bestandsprognoser for fremtiden.

Nye kart og estimater over fremtidige bestander
Hovedmålet med prosjektet er bruke eksisterende rovdyrbaser til å lage nye og innovative kart over arter, utbredelse og vitale data.
– Basert på to tiår med overvåkingsdata på jerv, ulv og brunbjørn kan vi nå sette dette sammen og dekke bestandene i både Norge og Sverige.
For å nå de hårete målene vil forskerne kombinere nye metoder i økologisk analyse med databeregninger som takler behandling av massive mengder informasjon og kan utføre millioner av beregninger. Forskerne skal også se på konsekvensene av menneskelige inngrep på økologiske prosesser.
– Prosjektet vil drastisk forbedre vår evne til å kvantifisere miljøeffekter på rovdyrbestander, avslutter Bischof.

 

 

Published 6. desember 2018 - 16:23 - Updated 6. desember 2018 - 16:23