Prisdryss over skogfagstudentene

– Skognæringa er en næring mange muligheter. For å få ut potensiale er vi avhengige av å rekruttere flere nye kloke hoder i hele kjeden. Stipendene er et viktig bidrag for å sikre god og riktig kompetanse som næringa har behov for i årene som kommer, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

Masterstipendene på 50 000 kr gikk til følgende studenter: 

  • Kine Fliflet fra Lillehammer
  • Erik Ødegård fra Trysil
  • Ola Westby Aamodt fra Hamar

Thomas Olufsen Skrautvol fra Nøtterøy fikk prisen for beste masteroppgave. Oppgaven hans hadde tittelen "Vaksinering av gran – fysiologiske og morfologiske effekter av metyljasmonat‘". Oppgaven omhandler vanlig gråskimmel, en sopp som kan gjøre store skader på gran.  I oppgaven så Skrautvold på effekten av behandling med metyljasmonat på unge granplanter. 

Stipendene deles ut av foreningen Velg Skog som består av 25 ulike bedrifter og aktører fra skognæringen i Norge. Foreningen arbeider for å synliggjøre skognæringen og skogens betydning for samfunn og miljø. 

Thomas Olufsen Skrautvol og Bård Hoksrud

Foto
Landbruks- og matdepartementet

Published 22. november 2018 - 23:33 - Updated 20. juli 2021 - 13:13