NMBU vert for verdenskonferansen for eliten av treingeniører

– Jeg er kjempeglad for å kunne ønske verdens forskningsmiljøer på trebygg velkommen til Norge, sier professor Anders Q. Nyrud ved NMBU.
Nyrud er prosjektleder og NMBU er vertsinstitusjon for konferansen på vegne av landets ledende forskningsmiljøer innen trebygg.

Samler fagfolk fra hele verden
WCTE - World Conference on Timber Engineering - er verdens største forskerkonferanse på trebygg, og samler annenhvert år mer enn 1000 deltakere. Den tiltrekker seg forskere, ingeniører, arkitekter, konsulenter, entreprenører, leverandører og produsenter fra hele verden. Seks land ønsket konferansen i 2022, men etter harde diskusjoner falt juryens valg altså på Oslo. 

Inspirere de unge
– Denne konferansen vil gis oss muligheter på mange plan, både internt på universitetene og forskningsinstituttene og på et overordnet nasjonalt plan. 

– Jeg håper at dessuten at konferansen inspirerer mange unge til å velge utdanning innen treteknologi. I tillegg håper jeg at det bidrar til at flere ingeniører spesialiserer seg på trekonstruksjoner og tar skogfag, fortsetter Nyrud. 

I tillegg til Nyrud skal blant annet NMBUs professor Roberto Tomasi bidra sterkt inn i konferansens vitenskapelige komité. 

Fra venstre: Anders Q. Nyrud (NMBU), Kristine Nore (Splitkon) og Krister Moen (Innovasjon Norge) er i Seoul, Sør-Korea, for å konkurrere om å få verdens største konferanse for ingeniørkunst i tre til Oslo i 2022.

Foto
Knut Werner Lindeberg Alsén

Høyest og lengst
– Vi vant fordi at Norge hadde en god søknad, at vi har vært aktive i forskningsfronten og at vi hadde mer erfaring med moderne trebruk enn dem vi knivet med, sier initiativtaker, Kristine Nore fra Splitkon. 

– Vi har høy kompetanse, og vi har vist at vi kan bygge med tre. En annen årsak til at vi vant var at vi kunne vise til at den norske byggenæringen greier å samarbeide og samle de beste hodene. Noe som har resultert i at vi har bygget verdens høyeste, moderne boligkonstruksjoner i tre, flere ganger. Vi har bygget verdens lengste trebro, og vi har reist prisbelønnet trearkitektur av ypperste kvalitet, kommenterer hun videre.   

Samle troppene
– Konferansen gir oss en meget god anledning til å samle hele det norske akademiske miljøet slik at vi kan bygge opp et enda sterkere nasjonalt fagmiljø innen tre enn vi har i dag. Vi skal benytte denne anledningen til å utvikle det norske miljøet så stort som det fortjener. Arrangementet blir en katalysator for å definere hva vi er og skal være gode på i Norge og dyrke det bedre, avslutter Nore og Nyrud.  

Konsortiet består av NMBU som vertsinstitusjon, sammen med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Bergen Arkitekthøgskole (BAS), OsloMET - storbyuniversitetet, Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO), Treteknisk og Splitkon.

 

 

Relatert innhold
NMBU konkurrerer om verdens mest prestisjefylte ingeniørkonferanse i tre

NMBU konkurrerer om verdens mest prestisjefylte ingeniørkonferanse i tre

Norges ledende forsknings- og undervisningsmiljøer konkurrerer om å arrangere verdens største forskningskonferanse innen ingeniørkunst i tre. NMBU er vertsinstitusjon og Oslo er vertsby. 

Published 23. august 2018 - 9:02 - Updated 20. juli 2021 - 12:53