Fem nye år med fremragende forskning på radioaktivitet

CERAD er et senter for fremragende forskning som jobber for å redusere usikkerheten i risikovurderinger knyttet til radioaktivitet. Senteret ser på effekter av radioaktivitet, blant annet gammastråling, alene og i kombinasjon med andre stressfaktorer. Målet er å bidra til grunnleggende kunnskap og bedre verktøy for å beskytte mennesker og miljø fra stråling. 

Senteret startet i 2012 og har nylig hatt sin midtveisevaluering. Norges forskningsråd, basert på evalueringskomitéens anbefaling, vedtok i styremøte den 18. juni 2018, å bevilge midler til ytterligere fem års forskning.

Trangt nåløye
– Å ha status som SFF-forskningssenter er et resultat av hard og målrettet jobbing i kombinasjon med gode forskningstradisjoner. Du når ikke gjennom dette nåløyet uten å ha hatt forskning på toppnivå i lang tid, sier dekan Sjur Baardsen.
– Det er hyggelig og vel fortjent at forskningsrådet anerkjenner CERADs resultater for den foregående femårsperioden, og viderefører bevilgningene.

Published 20. juni 2018 - 14:06 - Updated 20. juli 2021 - 12:41