Mye utslipp av mikroplast fra kunstgressbaner

Ole Korbøl, masterstudent i naturforvaltning, holder foredrag for Miljøringen.

Ole Korbøl, masterstudent i naturforvaltning, holder foredrag for Miljøringen.

Foto
Ole Korbøl
Ole Korbøl har i forbindelse med sin masteroppgave undersøkt bekkesedimenter nedstrøms for kunstgressbaner på jakt etter gummigranulat som brukes som fyllingsmateriale i banene. Gummigranulat anses i dag som en av de største kildene til mikroplast utslipp i Norge. 

– Det finnes i dag over 1700 kunstgressbaner i Norge som hver inneholder fra 50 til over 100 tonn granulat, avhengig av størrelse, sier Korbøl.

Vet ikke hvor mye som ender opp i naturen
Banene etterfylles med opptil 10 tonn granulat per år, grunnet svinn fra snørydding, avrenning og fordi partiklene fester seg til sko og klær og blir med utøverne hjem. Hvor mye av dette som ender opp i miljøet er ikke kjent, men det antas at det totale svinnet kan være så mye som 3000 tonn pr år i Norge. Formålet med Korbøls studie er å se om det er mulig å finne granulatpartikler i bekkene rundt, og få et inntrykk av mengden som spres via bekker/elver.

Prøver tatt i nærheten av kunstgressbaner.

Prøver tatt i nærheten av kunstgressbaner.

Foto
Ole Korbøl

Målte plast i nærliggende vannkilder
Onsdag 14. mars presenterte han sine foreløpige funn for Miljøringen - et nettverk for forurenset grunn og sedimenter. 
– Totalt fant vi granulatpartikler i 85% av alle prøvene nedstrøms kunstgressbanene, sier Korbøl.
Han forteller videre at mengdene i disse prøvene varierte fra 0,006 g/L til 47,3 g/L.
– Det var altså betydelige mengder granulat i bekkesedimentene.

Korbøl har en bachelor i økologi og naturforvaltning, og går på masterprogrammet i naturforvaltning. Han forsvarer masteroppgaven sin denne våren. Veileder for prosjektet er NMBUs professor II Susanne Schneider.  

Masterstudent Ole Korbøl i felt.

Masterstudent Ole Korbøl i felt.

Foto
Ole Korbøl
Published 18. mars 2018 - 22:44 - Updated 19. mars 2018 - 9:11