Beste skogbrukskandidat i 2017: Ida Aarø

Ida Aarø, vinner av Bollerøds Legat 2017

Foto
Cathrine Glosli
Ida Aarø fra Molde var den beste studenten som ble uteksaminert i 2017 fra master i skogfag, og ble fredag tildelt det tradisjonelle Hartmann Bollerøds legat. Legatet premierer den av skogbruksstudentene som får best resultater på studiet. I desember fikk hun også Skoglaugets masterstipend.
Les mer om det her: Bedriftene drysser penger over skogfagsstudentene. 

Belønne forskning OG utdanning
– Legatet er en fin anledning til å belønne både forskning og utdanning, sier Sjur Baardsen, dekan ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) ved NMBU.
– Selv om de fleste av skogfagskandidatene går ut i næring og forvaltning, er det viktig at de kommer gjennom studietiden har fått komme tett innpå forskningen, det er en del av en fremragende utdanning. 

Relevant jobb i Norges Skogeierforbund
Nå har hun fast jobb som rådgiver i Norges Skogeierforbund, hvor hun arbeider med et bredt spekter av saker som har påvirkning for skognæringen i Norge.  
– Jeg jobber med ordningen frivillig vern av skog, samt flere prosjekter blant annet tilknyttet skog og klima og skogbehandling. 
Du kan lese mer om jobben hennes her. 

Undersøkte nedbrytning i skog
Aarøs masteroppgave haddde tittelen "Burial of downed logs from vegetation covering and its effect on wood decomposition". I oppgaven ble det undersøkt hvordan liggende døde trestammer ble overvokst av bunnvegetasjonen. Dekningen med bunnvegetasjonen endrer betingelsene for nedbrytningen og det forventes derfor at tildekkede stammer brytes ned saktere, hvilket fører til lengre karbonlagring. Veileder for oppgaven var professor Line Nybakken. 
– Oppgaven var svært god, og Ida mestret den faglige engelsken mesterlig, kommenterer Nybakken fornøyd.

Det er 28. gang at Bollerøds legat deles ut. I tillegg til heder og ære, består prisen av et pengebeløp og et diplom.

Utdeling av Hartmann Bollerøds legat for 2017. Fra venstre: styreleder i UMBs forskningsfond Andreas Brunner, Ida Aarø (prisvinner), dekan Sjur Baardsen og veileder for masteroppgaven, Line Nybakken.

Foto
Cathrine Glosli

Published 1. mars 2018 - 10:36 - Updated 16. juli 2021 - 12:02