Sportsfiskeseminar 2018: Fiskeforvaltning er mer enn fisk

 • Stian Stensland
  Foto
  Privat
 • Fiskeutstyr
  Foto
  Stian Stensland
 • Trondheimsfjordelvene har tapt fiskere og relativt sett også andeler av laksefiske i Norge. Likevel er dette fortsatt det viktigste laksefiskeområdet i Norge. Her landes en fisk i Verdalselva.
  Foto
  Stian Stensland
 • Masterstudent Eir Hol fisker med strømapparat i bekkene i Verdalsvassdraget for å kunne beregne hvor mye fisk som produseres der.
  Foto
  Stian Stensland

Kan sportsfisket ivareta og øke fiskeopplevelser, næringsutvikling og fiskeressursen? Den 12.02.18 arrangerer NMBU sitt Sportsfiskeseminar 2018 som skal forsøke å gi noen av svarene. Kom og hør om blant annet NJFFs sportsfiskesatsing, Østfolds millionfisk, og oppdateringer fra forskningsfronten.

Sportsfiskeseminar 2018: Fiskeforvaltning er mer enn fisk

Sportsfiske er viktig for mange, og det ligger mange utfordringer og muligheter når fiskeopplevelser, næringsutvikling og forvaltning av naturressursen skal kombineres. NMBU ønsker å løfte feltet og arrangerer derfor sitt første sportsfiskeseminar.
– Vi har som mål at dette skal bli en årlig møteplass med nettverksbygging og kunnskapsutvekling mellom studenter, forskere, forvaltning, næringsorganisasjoner og næringsaktører, sier Stian Stensland, førsteamanuensis ved NMBU. 

Dato: 12.02.18
Tid: 10.15-15.15
Sted: Festsalen, Studentsamfunnet, NMBU. Ås. Adresse: Olav L. Moens plass 1, 1430 Ås
Påmelding:
- Ordinær (kr 150)
- For studenter (gratis)
Påmeldingsfrist: 08.02.18

Det serveres enkel lunsj, kaffe og te. Følg arrangementet på Facebook her!

Vi får dessverre ikke strømmet seminaret i år, men presentasjonene (pdf) vil bli tilgjengelig i etterkant på denne sida.

PROGRAM
09.15-10.15Registrering og kaffe

10.15-10.20

Velkommen Stian Stensland, førsteamanuensis,
NMBU 

DEL 1. Sportsfiske er om folk og fisk

10.20.-10.40Fiskeforvaltning handler om folkStian Stensland, førsteamanuensis,
NMBU
10.40-11.00Hvilke effekter har kvoter, gjenutsetting, og fiskeregler på fiskebestandene? Thrond Haugen, professor
NMBU (Via SKYPE)
11.00-11.20Klarer vi å øke deltagelsen i sportsfisket?
Om Norges Jeger- og Fiskerforbund sin sportsfiskesatsing
Steinar Paulsen, sportsfiskekonsulent,
NJFF
11.20-11.40Rekreasjonsverdien av fritidsfiskeStåle Navrud, professor, NMBU
11.45-12.00Diskusjon og spørsmål
12.00-12.45LUNSJ
DEL 2. Sportsfiske som næring
12.45-13.05Villaksen - en symbolart i fisketurisme og naturforvaltning. Utfordringer og muligheterTorfinn Evensen, generalsekretær,
Norske lakseelver
13.05-13.25Fra ufisk til millionfisk: Gjeddefisketurismen i Østfold og AkershusØystein Toverud, utmarkssjef,
Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold
13.25-13.45Forskning på fritidsfiske i sjøen. Hva vet vi og hva trenger vi å vite?Jonathan Colman, førsteamanuensis,
NMBU
Spørsmål og beinstrekk. Kaffe/te
DEL 3. Forvaltningseksempler: Muligheter og utfordringer
14.10-14.30Tapt areal og produksjon i sjøørretbekker. Kartlegging som grunnlag for restaureringstiltak. Eksempel fra Verdalsvassdraget.Eir Hol, masterstudent, NMBU
14.30-14.50Conservation or Conflict?
Examining the role of small-scale salmon hatcheries as conservation tools in Europe. 
Hannah Harrison, PhD-student,
NMBU
14.50-15.00Hva finnes av masteroppgavemuligheter innen sportsfiske? Stian Stensland, førsteamanuensis,
NMBU
15.00-15.15Spørsmål og diskusjon
15.20SLUTT (tog fra Ås retning Moss kl 15.47, tog retning Oslo kl 15.50)

Transport
Deltagerne oppfordres til å tenke miljø og reise kollektivt.  Det er 10-15 minutter (1 km) å gå fra togstasjonen til Studentsamfunnet (link til Google maps).
Tog ankommer Ås stasjon hver time eks. kl 9.47 (fra Oslo) og 9.50 (fra Moss). Se www.ruter.no

For de som kjører selv. Parker ved GG-Hallen/Eika sportssenter. Merk NMBUs parkeringsregler, se: https://www.nmbu.no/om/adm/ta/tjenester/parkering/node/12694

Published 15. januar 2018 - 15:10 - Updated 16. February 2018 - 13:36