Forsker på uglemor og uglefar

Lappuglefjær funnet i forbindelse med feltarbeid.

Foto
Cathrine Glosli
Lappugle (Strix nebulosa) er ei stor ugle, nesten så stor som hubro, som finnes i nordlige barskoger over hele nordkalotten, fra Norge til via Russland til Nord-Amerika. 
I sitt prosjekt bruker Kari radiotelemetri til å finne ut om lappugler er engasjerte foreldre og om det er noen forskjell på kjønnene. 
– Prosjektet mitt handler om ungeomsorgen deres, og hvor mye hunnen bidrar til ungeomsorg i forhold til hannen etter at ungene har hoppet ut av reiret.

Stor forskjell mellom arter
Hun forteller videre at det er store forskjeller mellom uglearter på hvor mye hunnen bidrar, så det er interessant å se hvordan lappuglene gjør det.
– Jeg undersøkte 6 par av hekkende lappugler, der 3 hunner og 3 hanner var merket med radiosender. Jeg peilet dem opp for å finne ungene, og satte meg i nærheten av ungene og målte byttelevering fra hver av foreldrene, hvordan ungene flyttet seg, og aggressivitet og annen atferd foreldrene hadde rundt ungene.

Uglerekord i Hedmark
I 2009 var det en lappuglehekking i Elverum - den første på 30 år. I 2017, da Kari hadde feltarbeidet sitt, var det 118 hekkende par i Hedmark. Og forskerne aner ikke hvorfor. 
– Det er veldig spennende å få være med på dette prosjektet akkurat nå, sier hun. 

Antenne brukt i feltarbeid på lappugleforskning.

Foto
Cathrine Glosli

Published 5. september 2017 - 11:37 - Updated 14. mars 2018 - 15:05