Insektene viser veien inn i arbeidslivet

Det kryper og kravler rundt oss i naturen. Det finnes myriader av insekter - det er den dyregruppen det er flest arter av på kloden. Det er utfordrende å skille alt det grønne fra hverandre. Vet du hva en nikkesmelle er, eller hvordan lungenever ser ut? 

Humle på solhatt i botanisk hage.

Foto


For å få til en god forvaltning av naturen må vi vite noe om artene som lever der. 
– Vi er opptatt av at studentene våre skal få gode artskunnskaper, sier professor Vidar Selås, programansvarlig for NMBUs bachelor i økologi og naturforvaltning og master i naturforvaltning.
Et viktig moment er at disse kunnskapene læres utendørs i felt.
– Kartlegging og artskunnskap kan ikke læres inne på forelesningssalen alene. Studentene må ut og se naturen i praksis.

Ut på tur for å lære om dyr og planter

Totalt sett har studentene på dette bachelorprogrammet mulighet til å ta over åtte uker med feltkurs i løpet av studiet - dersom de ønsker det. Feltkursene foregår i fjell og dype daler rundt om i landet i sommerhalvåret. I disse emnene lærer de alle fugl-, fisk- og pattedyrarter i Norge og en mengde insekter og edderkoppdyr. De tilbringer dagene med nesa i tuer fulle av villblomster, lærer å artsbestemme viktige grupper som moser og lav, og bruker grytidlige morgener med å lytte til fuglesang.

Hvordan skal naturen forvaltes?

I tillegg til artskunnskaper lærer studentene kartleggingsmetoden 'Natur i Norge' (NiN). NiN er den eneste metoden som benyttes i norsk naturforvaltning, og generelt hvordan kunnskapen kan benyttes i praktisk forvaltning av natur.
– Dette er anvendt økologi: naturen sett i sammenheng med hvordan vi som mennesker påvirker den, og hvordan vi best bør forvalte den.   

Jobber med kartlegging

– Det er hyggelig når potensielle arbeidsgivere tar kontakt og etterspør våre studenter til sommerjobber hvor oppgavene innebærer kartlegging, sier Selås.
De siste årene har også flere masterstudenter fått faste stillinger hvor kartlegging av natur er en av flere vesentlige arbeidsoppgaver.
– Det er tegn på at kompetansen er etterspurt og at vi gjør noe riktig, avslutter han.    

Studenter på feltkurs for å lære om planter. Legg merke til posene med innsamlet materiale.

Foto

Published 5. April 2017 - 20:13 - Updated 28. oktober 2020 - 13:03