Kick-off for nasjonalt krafttak for bærekraftig biodrivstoff

  • Bio4Fuels kickoff-seminar 9. februar 2017
    Foto
    Cathrine Glosli

Den 9. februar 2017 var det kick-off-seminar for det norske forskningssenteret for miljøvennlig energi (FME), Bio4Fuels. Senteret skal utvikle innovativ teknologi for å konverte biomasse og organisk materiale til bærekraftig drivstoff og energi.  

Kick-off for nasjonalt krafttak for bærekraftig biodrivstoff

Avdelingsdirektør for energi, ressurser og miljø i Forskningsrådet, Rune Volla, roste senteret for sin konkurransekraft og gode timing.
– Dette er en sterk satsing på energisektoren, og den første FME-senter for biodrivstoff noensinne. Konkurransen var hard, og vi har store forventninger til dere.
FME-sentrene har som mål å øke den norske innsatsen på områder der Norge kan gjøre en forskjell, og stimulere til samarbeid mellom utdanning og næringsliv.

Klimavennlig transport for fremtiden
Volla fortsatte på Forskningsrådets forventninger om senterets bidrag til vitenskap og industri, og avsluttet sin tale med å beskrive sine håp og visjoner fra en fremtid, 8 år fra nå av, når Bio4Fuels har fullført sin misjon.
– På dette tidspunkt håper vi at CO2-utslippene fra transport i Norge synker raskt, sier han.
Han beskrev en fremtid hvor avanserte biodrivstoff produsert i Norge er en viktig del av et klimavennlige transportsystem i luft, til havs og på land. I tillegg er skog og organiske restprodukter et råstoff for biodrivstoff hvis eksport fra Norge øker.
– Gratulerer og lykke til!

Published 9. February 2017 - 12:57 - Updated 14. mars 2018 - 15:20