Nytt stort forskningsprosjekt på Svalbardrein

Tittelen på prosjektet er "Trapped in a cold-adapted body: the causes and consequences of phenotypic change in a rapidly warming Arctic". Prosjektet skal se på årsak og konsekvenser av endringer i kroppsstørrelse hos Svalbardrein som en adaptiv respons på global oppvarming. Forskerne vil integrere metabolske og evolusjonære teorier for å identifisere fenotypiske endringer som adferd, morfologi og livshistorietrekk, og bruke flere moderne teknikker.

Forskningen vil gi ny innsikt i mekanismene bak og konsekvensene av fenomenet at dyr krymper kroppsstørrelse i kaldt klima, og gi en fundamentalt bidrag til økologisk forskning på klimaendringer.

I prosjektet inngår også midler til en 3-årig postdoktorstilling. 

Samarbeidspartnere inkluderer NINA, HiHm, James Hutton Institute, Université Lyon og University of Aberdeen.

Prosjektleder er NMBUs professor i viltforvaltning, Leif Egil Loe.

Published 9. desember 2016 - 21:09 - Updated 9. desember 2016 - 21:10