Flere tilskudd om støtte om tverrfaglig utdanning og samarbeid

  • Campus Ås, NMBU. Studenter på vei til forelesning. Cirkus-bygninge Tivoli og Urbygningen
    Foto
    Bente Geving

SITRAP har fått gjennom to separate søknader om støtte i juni med ulike samarbeidspartnere med prosjekttittel "Tverrfaglig problemløsning i team" og "Dugnad for digital Innovasjon". Disse tiltakene er planlagt å starte dette høstsemesteret. Artikkel skrevet 26. juni 2019.

Also in English!

Flere tilskudd om støtte om tverrfaglig utdanning og samarbeid

Målene for prosjektene

Begge tilskuddene skal oppmuntre til mer tverrfaglig samarbeid på tvers av institutter og mellom studenter og vitenskapelig ansatte. De faller også under SITRAPs strategiområde 1: å involvere studenter til å utvikle og reflektere over våre undervisningspraksiser for å sikre at utdanningen imøtekommer, lærer av studentenes behov. Kontekst, samarbeidspartnere, mål og bevilget sum er som følgende:

  • Tverrfaglig problemløsning i team, en søknad sammen med Handelshøyskolen på NMBU om et 5 SP valgfag for tverrfaglig problemløsning i team. Her får studentene muligheten til å samarbeide med andre studenter på tvers av studieprogrammer og med lærere innen andre fagområder. Målet med å teste en pilot for de innovative undervisningsmetoder som brukes i kurset INN271 på handelshøyskolen, og å trekke erfaringer fra SITRAP om hvordan å utvikle en ny pedagogisk plattform med forankring i aktuelle samfunnsspørsmål og -problemstillinger i næringslivet. Prosjektet ble tildelt 300.000 NOK.
  • Dugnad for digital innovasjon, en søknad med Magasinet KOTE for en bloggstafett om hvordan digitale verktøy metoder kan brukes i undervisningen. Poenget med bloggstafetten er å løfte frem og spre informasjonen om arbeidet som allerede gjøres innen på GIS og VR-fronten. Ikke minst, å utvikle en pilot som kan gi større innsikt i studentenes læringsutbytte i andre emner ved bruk av slike verktøy. Målet er å få innspill fra alle kanter om dette emnet, ikke minst studentene i forhold til kurs og undervisningsmuligheter. Prosjektet ble tildelt 100.000 kroner.
Published 26. juni 2019 - 16:41 - Updated 26. juni 2019 - 16:43