Afrikanske fjellskoger lagrer mer karbon enn tidligere antatt

Forskere som studerer tropiske skoger i de afrikanske fjellene, ble overrasket over å finne ut hvor mye karbon de lagrer – og hvor raskt avskogingen skjer noen steder.

Den internasjonale studien som ble omtalt i dag i tidsskriftet Nature, fant at intakte tropiske fjellskoger i Afrika lagrer rundt 150 tonn karbon per hektar. Dette betyr at hver hektar med skog som blir stående, reduserer CO2-utslippene med en mengde som tilsvarer ett års strømforbruk for 100 boliger. 

Mer karbon enn regnskogen i Amasonas

Studien fant at afrikanske fjellskoger lagrer mer karbon i forhold til arealet enn regnskogen i Amasonas, og har en struktur som ligner på lavlandsskogene i Afrika. Eksisterende retningslinjer for afrikanske fjellskoger – som tar utgangspunkt i 89 tonn karbon per hektar – undervurderer grovt rollen de har i den globale klimareguleringen.

Det internasjonale teamet undersøkte også hvor mye tropisk fjellskog som har forsvunnet fra det afrikanske kontinentet i løpet av de siste 20 årene. De fant at 0,8 millioner hektar har gått tapt, hvorav størsteparten i Den demokratiske republikken Kongo, Uganda og Etiopia, som slipper ut over 450 millioner tonn CO2. Hvis avskogingen fortsetter i samme takt, vil ytterligere en halv million hektar av disse skogene ha gått tapt innen 2030.

Fjellskogene har rikelig med store trær

«Resultatene overrasker på grunn av en forventning om at klimaet i fjellene fører til lavkarbonskoger», forklarer førsteforfatter Aida Cuni-Sanchez (NMBU og University of York). «Den lavere temperaturen i fjellene og de lange periodene de er dekket av skyer burde bremset trærnes vekst, mens sterk vind og bratt, ustabilt terreng begrenser hvor store trærne kan bli før de velter og dør. Men i motsetning til andre kontinenter fant vi her i Afrika at både lavlands- og fjellskogene lagret samme mengde karbon i forhold til arealet. Fjellskogene har rikelig med store trær, stikk i strid med hva vi forventet, og disse store trærne (definert som trær med en diameter på over 70 cm) lagrer mye karbon.» 

Hvorfor er de afrikanske fjellskogene så viktig for fremtiden vår? Aida Cuní-Sanchez i NMBU-podden

Forskere målte 72 000 trær i 44 fjellområder i 12 land i Afrika, fra Guinea til Etiopia og så langt sør som Mosambik. I hvert fjellområde opprettet de prøveflater der de registrerte diameter, høyde og art for hvert tre. Forskerne sa at bedre kunnskap om hvor mye karbon fjellskogene lagrer, er særlig viktig for de ti afrikanske nasjonene som bare har tropisk skog i fjellområder.

«Selv om vi vet hva som særpreger afrikanske skoger, vet vi ikke ennå hvorfor de er annerledes. Det mulig at store planteetere som elefanter spiller en rolle i fjellskogøkologien i Afrika, ettersom disse store dyrene sprer frø og næringsstoffer, og de spiser små trær, noe som gir andre trær plass til å vokse seg større – men det trengs mer forskning på dette», legger Cuni-Sanchez til.

Medforfatter Phil Platts (University of York og IUCNs Climate Change Specialist Group) sier: «Rundt 5 prosent av Afrikas tropiske fjellskoger har gått tapt siden 2000, og i noen av landene er tallet over 20 prosent. I tillegg til at disse skogene er viktige for klimareguleringen, holder mange sjeldne og utrydningstruede arter til i dem, og de er svært viktige for vannforsyningen til millioner av mennesker nedstrøms.” 

Det er viktigere å unngå avskoging enn å restaurere skog som har forsvunnet

De fleste nasjonene i Afrika har satt av store arealer til restaurering av skog under Bonn Challenge. Selv om det er viktig med restaurering av skog for å motvirke klimaendringer, er det viktigere å unngå avskoging.   

Martin Sullivan (medforfatter fra Manchester Metropolitan University) legger til: «Tidligere karbonberegninger for tropiske fjellskoger i Afrika var mye lavere enn tallene vi kom fram til i studien vår. Vi håper at disse nye dataene vil fremme karbonfinansieringsmekanismer som kan motvirke avskoging i tropiske fjellområder. Som Paris-avtalen skisserer, må reduksjon av tropisk avskoging, både i lavlandet og i fjellskoger, prioriteres.»

«Karbonfinansieringsmekanismer kan bidra til å bedre bevaringstiltak i praksis – selv inne i verneområder er avskoging, skogsforringelse og dyredød fortsatt en utfordring», forklarer medforfatter Gerard Imani (Université Oficielle de Bukavu i Den demokratiske republikken Kongo).

Translated from the original English-language press release.

__________________________

Les artikkelen i Nature:
High above-ground carbon stock of African tropical montane forests 
av Cuni-Sanchez, A., Sullivan, M.J.P., Platts, P.J. m.fl. 

Published 30. august 2021 - 12:23 - Updated 6. september 2021 - 9:43