Rurale landskap med kulturminneverdier

Graden er en del av et stort EU-prosjekt og er et samarbeid mellom flere europeiske universiteter og NMBUs Institutt for landskapsarkitektur. Påmeldingsfristen er 30.11.2021.

NMBU er partner i et større EU-prosjekt, og nærmere bestemt er det forskergruppa Teori og Historie ved Institutt for landskapsarkitektur som er aktiv.

 - Det er vårt arbeid fra Ørland- og Austråttlandskap som er rollemodellen vi bruker. Så vi er forbilde for utvikling og innovasjon i rurale landskap med kulturminneverdier. EU-prosjektet har flere mål, blant annet å tilby en master, som starter opp i 2021, forklarer professor Annegreth Dietze-Schirdewahn.

Landskapsarkitekturprofessoren holder selv digitalt foredrag våren 2021 i «rural regeneration».

Les mer om masteren Heritage-led sustainable strategies for rural regeneration.

 

 

 

 

Published 26. november 2020 - 8:45 - Updated 15. desember 2020 - 11:44