- Eiendom er «local business»

Boka «Verdsettning av fast eiendom – en innføring» er rettet mot studenter og andre som er interessert i eiendom. Sølve Bærug har gjort seg noen tanker om hvorfor denne boka er interessant for deg.

Hvem passer boka for?
Jeg skrev den med tanke på alle som har interesse av verdsetting av eiendom, uten å ha spesielle forkunnskaper. Jeg tenkte særlig på studenter innen eiendom, eiendomsutvikling, juss, taksering på bachelor-nivå. Når det er sagt, tror jeg de som jobber med verdsetting innen taksering, grunnerverv, eiendomsmegling og lignende også vil nytte av boka.

Hvorfor skrev du denne boka?
Det var både tilfeldig og ikke tilfeldig. Jeg har jobbet med undervisning i faget i snart 30 år, og savnet en lærebok på norsk. At den kom akkurat nå, kommer av at Universitetsforlaget spurte om jeg kunne skrive boka, og jeg hadde forskningstermin, så jeg kunne påta meg å gjøre det. Dessuten ble jeg inspirert av at kollegene mine på Institutt for eiendom og juss på NMBU som utgir mange fagbøker.

Men det finnes vel lærebøker på andre språk?
Joda, og særlig på engelsk. Men selv om de grunnleggende prinsippene i faget er universelle, er eiendom «local business». Det gjelder også lærebøkene. Derfor passer ikke lærebøker på engelsk, eller svensk for den del, så godt for våre formål.

Jeg hører mange si at du er Norges fremste ekspert på verdsetting av eiendom?
Jo, takk for tilliten, men det er folk i Norge som er langt bedre på visse sider, enten det dreier seg om spesifikke tekniske, juridiske eller økonomiske forhold, og rent praktisk verdivurdering. Det er særlig når det gjelder prinsipper og det å forene de ulike spesialfeltene jeg kan bidra. Og så har jeg en del å fare med når verdsettingen skal skje under bestemte juridiske rammer, slik som ved ekspropriasjon og jordskifte. Det blir sånn etter over 25 år i et utrolig inspirerende og hyggelig flerfaglig miljø med jordskifte- og juristkolleger på institutt for eiendom og juss, særlig når jeg også har glede av en god del kontakt med praksis når det dukker opp vriene verdsettingsspørsmål.

… som kan være?
Tja, det er slikt som markedsverdi av en isbre i arktis, ekspropriasjonserstatning for en fjelltopp, verdiøkning i Bjørvika når veisystemet legges om, automatisert verdsetting av boliger og hytter, markedsverdien av jernbanespor, … men også noe så tilsynelatende enkelt som når jordskifteretten skal vurdere verdien av en skog.

"Verdsetting av fast eiendom - en innføring" kan kjøpes på Universitetsforlagets nettsider

 

Published 25. oktober 2017 - 14:42 - Updated 25. oktober 2017 - 14:45