Kultivering av det offentlige rom: urbant landbruk som grunnlag for menneskelig utvikling og bærekraftig omstilling i norske byer

Kultivering av det offentlige rom: urbant landbruk som grunnlag for menneskelig utvikling og bærekraftig omstilling i norske byer

Prosjektet skal bidra med kunnskap om en bærekraftig, kompakt byutvikling ved å gi innsikt i hvordan urbant landbruk kan forbedre livskvaliteten i en kompakt by, og hvordan det systematisk kan integreres i urbane offentlige rom i Norge.

prosjekt

Om/Mål
Mer om prosjektet

Den kompakte bymodellen, dominerende i Norge og andre europeiske land, skaper vanligvis en sterk allianse mellom målene for klimatilpasning og økonomisk utvikling i byene, ofte på bekostning av bekymringer knyttet til livskvalitet og sosial rettferdighet. Vårt prosjekt tar opp denne utfordringen. Vi tror at urbant landbruk kan bidra til en vesentlig forbedring av livskvaliteten i norske byer. Det kan styrke lokalsamfunn og enkeltpersoner ved å gi dem muligheten til å direkte påvirke sine omgivelser, samtidig som de gir tilgang til grønne, inkluderende offentlige rom. Det kan gi praktisk læringsarenaer for å utdanne folk om ressursbruk og matproduksjonssykluser, samt oppmuntre miljøvennlige forbruksvalg. Videre kan urbant landbruk-initiativer være en viktig arena for helsearbeid, gjennom økt fysisk, sosial og kontemplativ aktivitet. UA kan også berike bylandskap med nyskapende landskapsarkitektur / urban design og funksjonelle løsninger. Dens potensial for produksjon og entreprenørskap kan styrke byøkonomien ved å legge til rette for innovasjon og skape inkluderende, miljøvennlige arbeidsplasser.


For å maksimere de ovennevnte fordelene ved urbant landbruk, bør mulighetene for å engasjere seg i UA-praksis være allment tilgjengelig for alle segmenter av urbane befolkning over hele byen. Å integrere urbant landbruk i allerede eksisterende og planlagte offentlige rom synes å være en effektiv strategi for å nå dette målet. Prosjektet vårt vil støtte denne prosessen ved å utvikle et sett med policy, funksjonelle og designanbefalinger for urbant landbruk i Norge. Vi skal også utvikle en visjon for urbant jordbruk i norske byer, identifisere støttende og hindrende krefter i en overgang til denne visjonen, og foreslå en handlingsplan for forandring. Prosjektet omfatter et bredt internasjonalt og tverrfaglig samarbeid mellom forskere og aktører fra privat- og offentlig sektor.