Bøker

Ekspropriasjonsrett, kort forklart (2020) [8. januar 2021]

av Katrine Broch Hauge, Fredrik Holth og Ingrid Wang Larsen

9788215030289_b0df90dad6cabbee811ef1cefb

Eiendom og juss vol. 1 (2021) [Allvit e-bok 8. januar, papirutgave 22. januar 2021]

av Helen Elisabeth Elvestad, Per Kåre Sky og Steinar Taubøll (red.)

9788215037776_50941f5fb07537ff0519c9486e

Les anmeldelse av boka i Posisjon nr. 1/2021 s. 20-21 av Børge Aadland.

Matrikkelloven. Kommentarutgave (2020)

Av Veslemøy G. Faafeng, Fredrik Holth, Dag Høgvard og Per Kåre Sky

Matrikkelloven

Les anmeldelse av boka i Posisjon nr. 1/2021 s. 14-15 av Arve Konstali.

Rettigheter i fast eiendom (2019, 2. utgave)
Av Einar Bergsholm

Plan- og bygnings­rett, kort forklart (2019) 
Av Fredrik Holth og Nikolai K. Winge

Oversikt over rettskildene (2018) 
Av Karen Eg Taraldrud

Innføring i jordskifterett (2018)
Av Per Kåre Sky og Øystein Jakob Bjerva

Innføring i jordskifterett

Les anmeldelse av boka i Kart og Plan nr. 2/2019 av Erik Nord. (bak betalingsmur)

Eigedomshistorie (2017)
Av Hans Sevatdal, Per Kåre Sky (red.) og Erling Berge (red.)

Eigedomshistorie

Les anmeldelse av boka i Morgenbladet 19. januar 2018 av Espen Søbye - Landskap til leie. (bak betalingsmur)

Les anmeldelse av boka i Heimen nr. 4/2019 av Aud Mikkelsen Tretvik.

Les anmeldelse av boka i Plan nr. 1/2018 av Odd Iglebæk - Eiendomsretten er ikke hellig. (bak betalingsmur)

Les anmeldelse av boka i Posisjon nr. 2/2018 av Leikny Gammelmo - En grunnstein i eiendomsfaget. (s. 20-21)

Verdsetting av fast eiendom (2017)
Av Sølve Bærug

Les anmeldelse av boka i Kart og Plan nr. 1/2018 av Arild Sunde.

Jordskifteloven. Kommentarutgave (2016, 2. utgave 2018 på Juridika)
Av Øystein Jakob Bjerva, Fredrik Holth, Magne Reiten, Per Kåre Sky og Ingrid Aasen

Jordskifteloven

Les anmeldselse av boka i Kart og Plan nr. 4/2017 av Marianne Reusch.

Rettigheter i fast eiendom (2016, 1. utgave)
Av Einar Bergsholm

Rettigheter i fast eiendom av Einar Bergsholm (Innbundet)

Konsekvensutredninger. Rettsregler, praksis og samfunnsvirkninger (2014)
Av Fredrik Holth (red.) og Nikolai K. Winge (red.)

Konsekvensutredninger

 

Kart og Plan nr. 1 og 2 2020. Redaktør Helén Elisabeth Elvestad

cover_image_/file/ci/67211753/kartogplan_2020_01_2x.jpg  cover_image_/file/ci/67226881/kartogplan_2020_02_2x.jpg

Facilities nr. 9/10. Housing for people with special needs. Gjesteredaktør Knut Boge

Kart og Plan nr. 4 2020. Tema: Jordskifte. Gjesteredaktør Per Kåre Sky

 

Published 27. April 2020 - 14:25 - Updated 31. mars 2021 - 20:35