Futgraze

FUTGRAZE - Mot ei framtid for utmarksbeite

Mål

Prosjektets hovedspørsmål er: Hvordan tilpasser de formelle og uformelle institusjonene - knyttet til felles beiting i utmarka – seg til de miljømessige, politiske og økonomiske endringene over tid? Samt hvordan påvirker disse endringene brukernes generelle strategier for samarbeid? Og mer spesifikt; hvordan påvirker disse endringene samarbeidet mellom beitebrukere innenfor de ulike beiteområdene?

Institutt for eiendom og juss bidrar med jordskiftefaglig kompetanse. Vi analyserer blant annet et utvalg beiteordninger gjennomført av jordskifterettene.

Det finnes flere virkemidler i jordskifteloven som kan være aktuelle for å få til gode ordninger for beite eller løse konflikter i beiteområder. Det er for eksempel etablering av bruksordninger (jordskifteloven § 3-8) eller lag med vedtekter (§ 3-10) i en rettsendrende sak for jordskifteretten. Tvister og uklarheter om rettigheter i beiteområder behandles som en rettsfastsettende sak etter jordskifteloven (§ 4-1).

I tillegg til Elvestad og Sky som er forskere i prosjektet skriver Jørn Hergot masteroppgave. Masteroppgaven ferdigstilles våren 2021. Snorre Hestengen skrev masteroppgave i eiendom i 2019 med tittel: Bruksordning av beiteretter etter jordskifteloven § 3-8. Involvering av mastergradsstudenter i forskningsprosjektene er en del av instituttets strategi.

Prosjektlederen hos NIBIO presenterer prosjektet her (YouTube).

 

Prosjektet avsluttes: 31.12.2021.

Les også om prosjektet på NIBIO eller på UiO.

Prosjekt Norges forskningsråd: 281251

 

Publikasjoner og presentasjoner:

Sky, P.K. and Elvestad, H.E. (2021). Land consolidation cases relating to grazing arrangements. Centre for Land Tenure Studies, Norwegian University of Life Sciences. Working Paper no. 02/21.

Elvestad, H.E. og Sky, P.K. (2021). Beiteordninger i jordskifteretten. I: Elvestad, H.E., Sky, P.K. og Taubøll, S. (red.). Eiendom og juss vol. 1. Oslo: Universitetsforlaget, s. 197-221.

Sky, P.K. og Elvestad, H.E. (2020). Jordskifteretten er viktig for mer effektiv utnyttelse av utmarka. Kronikk, Nationen 26. april 2020.

 

Published 9. mars 2020 - 9:58 - Updated 8. February 2021 - 17:33