Gradsoppgavepresentasjoner 2022 / Master’s thesis presentations 2022

[Scroll down for English]

Studentene ved Fakultet for landskap og samfunn forsker på mange spennende temaer.

Vårsemesteret avsluttes med høytidelige markeringer av de ferdige kandidatene. Studentene som har levert sine gradsoppgaver som bachelor- og master-kandidater våren 2022 presenterer oppgavene sine fysisk, noen også unntaksvis digitalt. Presentasjonene er åpne for alle interesserte.

Informasjon om de ulike arrangementene vil bli publisert fortløpende i høyre kolonne på denne siden. 

Her finner du katalogen som viser årets gradsstudenter ved LANDSAM

Gratulerer til årets gradsstudenter!

Oversikten under viser gradspresentasjoner utenom felles gradsdager i juni.

Ved digitale presentasjoner kreves det en invitasjon til møtet for hver presentasjon for å kunne delta. Dersom det ikke foreligger en link til digital presentasjon i oversikten under, vil denne kunne mottas ved direkte forespørsel til veileder for den aktuelle gradsoppgaven en ønsker å høre på. Vennligst vis hensyn og logg på i god tid før start. Bemerk at publikums kamera, mikrofon og chat er slått av under gjennomgangen.

 ___________________

Students at the Faculty of Landscape and Society conduct research across a wide variety of topical and society-relevant subjects. Take a peek and tune in!

The spring semester 2022 ends with the Faculty arranging several graduation days at its departments. The students will present their assignments in parallel sessions, both physically and digitally (Zoom/Teams). Information about the presentations will be published on our webpages. The presentations are open to anyone interested.

The overview below shows the presentations that are not part of the main arrangements in June.

A link is required to attend digital presentations. If there is no link in the overview below, it can be obtained by direct request to the relevant supervisor. When attending Master’s presentations, please show consideration and log in well in advance of the start of the event. Note that the audience's camera, microphone and chat are turned off during the event. 

For å se hele oversikten, skroll til nederst på siden for å flytte høyremargen/
If you cannot see the full information, scroll to the right at the bottom of the table.

 

 Student

Program

Tittel

Hovedveileder/sensor

Tidspunkt for presentasjon

         
         
         
         
         
         
         
Published 10. november 2021 - 13:56 - Updated 15. juni 2022 - 10:08