Nye æresmedlemmer i NLA

Styret i NLA er i utgangspunktet restriktive med å utnevne æresmedlemskap, men presenterte i år hele tre forslag. Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.


Her er de tre:

Ola Bettum
Ola Bettum er professor emeritus ved NMBU Institutt for landskapsarkitektur, en nestor i faget med lang CV, både med praksis og innen akademia. Han var også en periode ansatt i Miljøverndepartementet. Bettum var landskapsmedarbeider i tidsskriftet Byggekunst 1983-93 og er i dag kanskje vår fremste landskapsarkitekturkritiker. Han skriver gode artikler og spør om det alle lurer på, som «Hvor ble det av parksjefen?», «Hvem har egentlig administrative ansvaret for parkene og bytrærne i våre voksende byer?» Han står bak en lang rekke publikasjoner om stedsutvikling, gater og miljø, senest i NLAs jubileumsbok «Fem fortellinger om landskap», og har vært jurymedlem i rundt 50 ulike juryer, blant annet Vakre vegers pris og Statens byggeskikkpris.Anne-Karine Halvorsen Thorén
Anne-Karine Halvorsen Thoren er professor emerita ved NMBU Institutt for landskapsarkitektur. Hun har vært lærer for de fleste som er utdannet på Ås de siste 30 år. Hun har både drevet egen praksis og jobbet i offentlige etater. Hun har publisert og publiserer fortsatt mye og når bredt ut via aviser, tidsskrifter, forskning.no og har gjort en sterk innsats når det gjelder å synliggjøre faget. Hun har hatt særlig fokus på barns utearealer, folkehelse og bærekraftig byutvikling.Karsten Jørgensen
Karsten Jørgensen er professor ved NMBU Institutt for landskapsarkitektur, foreleser og underviser og er en stor formidler av hagekunstens historie og landskapsarkitekturteori. Han fikk ECLAS ærespris for Lifelong achievement i 2014 for sin innsats som grunnlegger og redaktør av JoLa, Journal of Landscape Architecture i en årrekke. Han er også æresdoktor ved Latvia universitet for landbruk og har gitt norsk landskapsarkitektur et ansikt i utlandet. Han var sterkt delaktig i planleggingen og gjennomføringen av fagdagen i Moss i 2017 og ikke minst IFLA-kongressen i 2019 som leder av programkomiteen og håndteringen av alle de innkomne abstracts.


Gratulerer så mye alle tre, med vel fortjent æresmedlemskap i NLA!

 

Published 15. desember 2020 - 9:23 - Updated 15. desember 2020 - 9:23