Demensomsorg på gård gir god livskvalitet

– En av de største forskjellene mellom gårdstilbudet og andre dagaktivitetstilbud er at de som er på gård tilbringer nesten halvparten av tiden ute. På andre dagtilbud er de nesten bare inne, forteller Grete Patil, prosjektleder for forskningsprosjektet "Demensomsorg på gård" og førsteamanuensis ved Institutt for folkehelsevitenskap ved NMBU.

Mer aktive
Forskerne har funnet at brukerne er mer sosialt og fysisk aktive på gård enn på ordinære dagtilbud. Brukerne er sosialt aktive i over 80 prosent av tiden de tilbringer på gården, mot litt over halvparten av tiden på vanlige dagtilbud.

På gården sitter deltakerne også langt mindre stille.

– Flertallet av dem som er på dagaktivitetstilbud på gård rapporterer selv at de har høy livskvalitet. Ett av flere særtrekk ved tilbudet på gårdene er at det brukes mye tid utendørs, og det bidrar til et godt humør og fysisk aktivitet. Aktivitetsnivået er høyere enn det som er vanlig på dagtilbud, og personer med demens er mer fysisk aktive de kdagene de er på gården. Og ikke minst – på gården føler de seg inkludert i et sosialt fellesskap, sier Patil.

Noen utvalgte funn fra forskningsprosjektet:

  • Det er flere menn enn kvinner blant deltakerne. På vanlig dagaktivitetstilbud er det omvendt.
  • Brukerne er noe yngre enn på vanlig dagtilbud.
  • Brukere skårer høyt på selvrapportert livskvalitet, og flertallet sier at livskvaliteten er god. God livskvalitet henger sammen med tiden de tilbringer utendørs når de er på gården.
  • Brukerne på gård har et høyere fysisk aktivitetsnivå enn de som er på vanlig dagtilbud, og de er mer fysisk aktive de dagene de er på gård.
  • I snitt hadde personene med demens dagtilbud på gård 2,2 dager i uken. I tillegg hadde noen vanlig dagtilbud.
  • Brukere opplever at de er deltagere som gjør noe nyttig når de bidrar i meningsfulle aktiviteter og vanlige arbeidsoppgaver på gården.
  • På gården føler brukerne seg inkludert i et sosialt fellesskap.

    Her kan du se hele avslutningskonferansen med flere av forskernes funn:

Relatert innhold
Meningsfulle dager: Demensomsorg på gård

Meningsfulle dager: Demensomsorg på gård

Det antas at rundt 80 000 personer har demens i Norge i dag, og hvert år framover vil mer enn 10 000 nordmenn oppleve å få sykdommen. Fra 2020 vil det være lovpålagt at kommunene skal tilby dagaktiviteter til personer med demens.

Published 27. oktober 2020 - 15:48 - Updated 29. oktober 2020 - 8:51