Les om studentenes gradsoppgaver ved Fakultet for landskap og samfunn

I forordet skriver dekan Eva Falleth:

Fakultetet har laget denne katalogen med alle gradsoppgavene i år som tidligere år. Katalogen viser faglig bredde, kvalitet og samfunnsrelevans i gradsoppgavene. I år er det rundt 200 oppgaver. Oppgavene har ulike tilnærminger og arbeidsmetoder, og har fokus nasjonalt og internasjonalt. Som Norges mest tverrfaglige fakultet er dette vår styrke.

Vi er stolte av studentene vår og ønsker dem lykke til videre!

Last ned brosjyren med presentasjon av gradsoppgavene her (pdf)!

 

 

 

Published 25. juni 2020 - 10:30 - Updated 17. mars 2021 - 15:24