Nye kommuner med «nedlagte» kommunesentre: Hva slags urbanitet? Hvilken rolle?

 • Hvordan planlegge for framtidens kommuner? NMBU
  Foto
  Elin Børrud

NMBU og Kristiandsand kommune inviterer til åpent møte om by- og tettstedsutvikling i forbindelse med at en rekke kommuner slås sammen i januar neste år. Hvilken rolle skal det gamle kommunesenteret ha? Hvordan planlegge for en rolleendring i tettsstedstrukturen? Stedsutvikling eller konsolidering? 

Nye kommuner med «nedlagte» kommunesentre: Hva slags urbanitet? Hvilken rolle?

Dette er noen av mange spørsmål som står på dagsorden det kommende året. Vi setter av en hel dag til temaet.

Møtet er todelt med et frokostmøte fra kl. 08.00- 11.00, og et ettermiddagsseminar fra kl. 13.00- 16.00 i Hovedrommet på Kulturhuset i Oslo,  7. desember. Hele arrangementer er åpent for alle og er gratis.

Del I:
Kl. 08.00 - 11.00. Frokostmøte: Gamle kommunesentra – nye tettsteder: hva slags urbanitet?
Kaffe og brødmat serveres fra kl. 7.45 - 8.15. 

Møteleder Elin Børrud, professor i by- og regionplanlegging ved NMBU

 • Stedskvaliteter i S, M, L: bygd, kommunesenter eller småby?
  v/ Siv ark. Phd-kandidat Anja Standal, NMBU
 • Byer og tettsteder. Status for nasjonal politikk
  v/ utredningsleder Tore Leite, Kommunal og moderniseringsdepartementet
 • Med fire rådhus til overs – Indre Østfold pr. 1.1. 2020
  v/ Maren Hersleth Holsen, direktør for stedsutvikling og innbyggerdialog, Indre- Østfold

Panelsamtale om hva som skjer når kommuner slås sammen. Hvordan planlegge for en rolleendring i tettstedstrukturen? Hvilke utfordringer må de nye kommunene ta høyde for?

Paneldeltakere: Tore Leite KMD, Grethe Salvesvold, kommunaldirektør Skedsmo kommune, NN, ordfører Indre Østfold kommune, Kjell Sverre Langenes, Programrådgiver, Nye Kristiansand kommune.

 • Hvordan bygge ny identitet? Hvilke plan og medvirkningsprosesser må til? Hva kan vi lære av Nordland fylkeskommunes Byromseminar.
  v/ Heidi Ramsvik, Rådgiver stedsutvikling Nordland fylkeskommune/ PhD stipendiat NMBU

Enkel lunsj ca. kl. 12.00.  

DEL II:
Kl. 13.00 -16 .00 Ettermiddagseminar – «Kristiansand dobbel +»
Vi har invitert Nye Kristiansands rådmann og planleggere til å dele sine erfaringer og tanker om hvordan de planlegger for en ny kommune med en polysentrisk bystruktur, det vil si en by med flere sentrumsområder.

Sammenslåingen av Kristiansand, Søgne og Songdalen er case for flere studiokurs ved NMBU i studieåret 2018-2019, under navnet «Kristiansand dobbel+». Studentene har så langt utforsket mulighetene for å utvikle den polysentriske byen ved å styrke sentrum gjennom fortetting og utvikling av nye ideer for stedsidentitet og mulig fremtidig utvikling av dagens tre kommunesentra.

Møteleder Martin Rasch Ersdal, universitetslektor NMBU, Byplanlegger MA, Grape Architects AS

 • På let etter det transfaglige mellom forskning – undervisning og praksis
  v/ Elin Børrud, professor i by- og regionplanlegging, leder av SITRAP, NMBU
 • Nye Kristiansand: nye suksesser?
  v/ Camilla Dunsæd, rådmann i Nye Kristiansand kommune

Kaffe 15 min

 • Studentblikk på Nye Kristiansand – 3 x 15 min studentpresentasjoner

Tolv tverrfaglig sammensatte studentgrupper (by- og regionplanleggere, landskapsarkitekter og eiendomsutviklere) har med utgangspunkt i et avgrenset utviklingsareal undersøkt hvordan hhv. Kvadraturen i Kristiansand, Tangvall (kommunesenter i Søgne kommune) og Nodeland (kommunesenter i Songdalen kommune) kan støtte opp kommunens strategi om den ‘polysentriske byen’. En kortversjon av studentenes arbeider presenteres.

Panelsamtale om studentenes forslag – hvordan kan kommunen arbeide videre med denne type innspill? Hvilken overføringsverdi er det fra utforskning i utdanning til behovene i praksis?

Paneldeltakere: Ellen Husaas, Kommunal og moderniseringsdepartementet, Jan Willy Føreland, WSP, Christina Rasmussen, Kristiansand kommune, Maren Hersleth Holsen, direktør, Indre- Østfold, Charlotte Helleland (sensor), Dark Arkitekter

 • Åpent for debatt: Tetthet – tilhørighet – tilgjengelighet: De små steders planbehov – stedsutvikling eller konsolidering?
 • Lansering av Senter for integrert, transfaglig undervisning i planlegging (SITRAP)
   v/ Eva Falleth, dekan Fakultet for landskap og samfunn, NMBU

Arrangør: Senter for integrert, transfaglig undervisning i planlegging (SITRAP) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), i samarbeid med de fremtidige kommunene «Nye» Kristiansand og Indre- Østfold.

Meld deg på arrangementet på Facebook. 

Velkommen!

Published 7. november 2018 - 11:11 - Updated 26. november 2018 - 11:39