NMBU-studenter gir innspill til utviklingen av nye Kristiansand

 

De tre kommunene inviterte studentene til en internasjonal workshop i sørlandshovedstaden i oktober. Rundt 60 studenter fra Fakultet for landskap og samfunn deltok i workshopen, sammen med et tredvetalls studenter fra en rekke andre land.

Lokale utfordringer

En av studentene som deltok, Thea Sanner, syntes det er spesielt utfordrende å skulle gå inn for å endre noen andres lokale omgivelser. Hun erfarte at visjonene som studentene hadde for et bedre samfunn og med bakgrunn som profesjonelle planleggere, kunne tilsvare enkelte innbyggeres mareritt.

- For eksempel så vi for oss at parkeringsplasser skulle omgjøres til sosiale områder hvor folk kan møtes, og til bygg for kulturell aktivitet. Men de lokale så på dette som en trussel, fordi endringen innebærer en endring i deres livsstil, sier Sanner som fremhever betydningen av lokaldemokratiet.

I følge Sanner har den lokale egenheten mye å si for hvilke problemer og løsninger planleggerne må ta hensyn til.

 - Det var veldig interessant å møte studenter fra andre land som har helt andre utgangspunkt enn oss. Hvert land har sin egen historie, kultur, forvaltningspraksis og klima. Jeg snakket blant andre men en fra Kina som må ta hensyn til befolkningsvekst og en trafikkmengde i en helt annen skala enn det vi gjør, sier Sanner.

- Jeg tror han syntes det var litt komisk at vi diskuterte trafikkaos og urbanisering i en så liten by som Kristiansand.  

Ordfører Harald Furre ønsker studentene velkommen til workshopen "Cool Planning", hvor deltakerne tok for seg utfordringer og muligheter som finnes når Kristiandsand, Søgne og Songdalen slås sammen.

Foto
Ragna Marie Henden

Tre skal bli til én, men skal likevel være tre

Det er utfordringen som Søgne, Songdalen og Kristiansand står ovenfor når de tre kommunene skal slås sammen for å bli den nye storkommunen Kristiansand. Målet er å utvikle en by med flere sentrum som skal beholde sin egenart og identitet, samtidig som at de skal styrke og utfylle hverandre.

- Det er stor stas at unge kompetente mennesker med et friskt verdenssyn har satt seg inn i bysentraene i nye Kristiansand og kommet opp med kreative ideer om hvordan vi kan utvikle oss videre, sier ordfører i Kristiansand kommune, Harald Furre.

- Engasjementet var stort gjennom uken de var her, og det er klart det inspirerer til nytenkning når nærmere 80 deltakere ivrer over hvordan vi kan bli en enda mer attraktiv kommune.

Utstilling i rådhusene

I ukene framover stilles studentenes forslag og innspill ut i form av en utstilling som skal gå på rundgang i rådhusene i Kristiansand, Søgne og Sogndalen. Et utdrag og utvalg av materialet blir også samlet i en egen kursrapport som kommunene vil få. 

Furre er imponert over innspillene som studentarbeidene resulterte i.

- Nye sentrumsakser, grønn byutvikling, ny utnyttelse av sentrumsnære naturarealer og nye transportløsninger er noe av det jeg har merket meg spesielt. Vi har fått mange gode innspill som vi vil ta med oss i det videre arbeidet, og jeg vil rette en stor takk til alle som har bidratt, sier han.

Studentene presenterte sine resultater på postere som blir utstilt i rådhusene.

Foto
Ragna Marie Henden

 

Bærekraftig byutvikling

Både politisk ledelse og administrasjonen har store forventninger til materialet, ifølge professor ved Fakultet for landskap og samfunn, Elin Børrud. Forslagene fra studentene og planleggere skal på sikt være innspill i prosessene framover for planene for kommunen, som blir ny 1. januar 2020.

- Vi merker at NMBU har et godt omdømme. Her i Kristiansand har vi også møtt mange tidligere Ås-studenter som mer enn gjerne stiller opp for våre nåværende studenter, og som har bidratt til at oppholdet i Kristiansand ble en intens og lærerik uke, sier hun.

 I tillegg til studentene deltok politikere, fagfolk og innbyggerne i workshopen.

 - Vi ønsker en bærekraftig utvikling av nye Kristiansand, og ser på hva dette betyr for stedene og menneskene som bor der. Dette innebærer å legge til rette for gode møteplasser, gode miljøvalg og en sunn økonomi, sier Christina Rasmussen, leder for prosjektet som går under navnet «Cool Planning».

Hun peker på at NMBU-studentene er ekstra godt rustet i denne prosessen, ettersom universitetet har en rekke studieretninger som tar utgangpunkt i en grønn og bærekraftig samfunnsutvikling.

 

Published 10. oktober 2018 - 16:55 - Updated 20. juli 2021 - 13:07