NMBU-professorer håndplukket av FNs klimapanel

Miljødirektoratet er nasjonalt knutepunkt for FNs klimapanel (IPCC). En av oppgavene er å koordinere prosessen med å nominere forfattere til rapportene. Fra Norge har panelet har valgt 19 forskere og eksperter. 

Byrået velger ut eksperter
Byrået i FNs klimapanel mottok nominasjoner fra hele verden. 34 eksperter fra like mange land har gått igjennom alle nominasjonene og foretatt en utvelgelse av hvem som skal bidra i arbeidet med hovedrapporten. 

Økt oppmerksomhet om klimaendringene

Rapporten, som skal publiseres i 2021-2022, skal enda flere temaer om klimaendringene behandles enn i tidligere rapporter. Rapporten vil ha til sammen 60 kapitler, og det er behov for mange ulike typer fagekspertise. Selv om det store flertallet av de nominerte er klimaforskere, har Miljødirektoratet også nominert kandidater med ekspertise innenfor fagområder som energi, skog og reindrift, skriver direktoratet.

Eksperter fra NMBU

Tor Arve Benjaminsen er professor ved Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric. Hans hovedfokus er miljøforandringer og styring innenfor et bredt og kritisk politisk økologisk perspektiv.

Siri Eriksen er professor ved Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric. Hun har jobbet innen klimaendringer, med særlig fokus på menneskelig sårbarhet mot klimatiske ekstremer, som tørke og flom.

 

Les mer på Miljødirektoratets nettsider

 

Published 18. januar 2018 - 14:16 - Updated 16. juli 2021 - 11:53