Dyrene på gården bidrar positivt til folkehelsen

NMBU utvider porteføljen med videre – og etterutdanningskurs hvor dyr brukes aktivt for å fremme helse og bidra til rehabilitering. Nå kan gårdbrukere lære mer om hvordan gårdsdyr kan bidra til å skape en god og inkluderende velferdstjeneste på gården.

Bidrar til trygghet og kvalitet
- Med dette kurset ønsker vi å bidra til at gårdbrukerne blir trygge på hva de kan formidle til kjøpere når det gjelder tilbudet de har på gården, sier forsker og initiativtaker til kurset, Ingeborg Pedersen.

Kursdeltakerne vil lære om hvilke aktiviteter og hvilke dyr som egner seg til ulike formål, og få veiledning i hvordan aktivitetene kan gjennomføres. Kurset går også inn på hvordan Inn På Tunet-gårder driftes.

- Dette vil bidra til å kvalitetssikre innholdet i tjenestene på gården, mener Pedersen. Les mer om kurset dyreassisterte intervensjoner på gård. 

I Norge tilbyr i dag rundt 500 gårder tjenester innenfor det som kalles Inn på tunet, det vil si tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk.

Foto
Tove Rømo Grande

Dyrene verken stigmatiserer eller forskjellsbehandler
Det at dyrene aldri er kravstore eller dømmende trekkes ofte fram som er fordel blant de som bruker Inn på tunet-tilbud. Samtidig ser brukerne at dyrene har behov for omsorgen som de tilbyr, noe som oppleves som positivt.

- Denne kombinasjonen gir en følelse av mestring og mening, forklarer Pedersen.

På disse gårdene utfører brukerne arbeidsoppgaver som hører gårdshverdagen til. Det kan være å mate dyrene, melke kuene, arbeide på jordet, eller dra på tur på hesteryggen.

I følge NMBU-forskerne legger brukerne vekt på at de føler seg verdsatt gjennom å delta i arbeidsaktivitetene på gården. 

Styrker sosiale relasjoner
Gry Hultgren, som driver Inn på tunet-gården Nordre Solberg i Frogn kommune, er en av gårdbrukerne i landet som over flere år tatt imot barn og unge på tunet.

Hultgren mener at det er mange likheter mellom mennesker og dyr, og at det derfor også ligger mye sosial læring i det å være sammen med dyrene.

- Et dyr som oppfatter at du er urolig vil ikke komme bort til deg, noe som også er typisk hos oss mennesker, forklarer hun.  – Man må vite, eller lære seg, hvordan sosiale relasjoner skapes og opprettholdes, og det kan dyrene på gården bidra til, legger hun til.

I følge forskerne legger brukerne selv også stor vekt på sosiale relasjoner i form av fellesskap og tilhørighet på gården. 

Dette fellesskapet består ofte av gruppen brukere som til enhver tid er på gården, men også gårdbrukeren selv. Opplevelsen av å bli respektert av de andre, samtidig som at de gjennomfører felles aktiviteter, gir en følelse av gruppetilhørighet.

Gry Hultgren (til venstre) driver Nordre Solberg gård i Frogn kommune. Hun har laget et pedagogisk tilbud som skal være et tillegg til ordinær opplæring i barnehager og skoler. Ingeborg Pedersen (til høyre) er ansvarlig for NMBUs nye kurs.

Foto
Tove Rømo Grande

 

Bonden spiller en viktig rolle i tilbudet
Fra gårdens side er det ikke bare dyrene som bidrar positivt for brukernes helse. Også bondes nærvær og veiledning er viktig.

Forskerne peker på at støtten fra gårdbruker bidrar til brukernes følelse av selvstendighet, tilhørighet og kompetanse. Forståelse, anerkjennelse, veiledning og positive tilbakemeldinger fra gårdbruker er viktig.

- Vi ble overrasket av å se hvor stor betydning bonden selv hadde for brukerne i løpet av tiden de var på gården, sier Pedersen som har gjennomført flere undersøkelser i forbindelse med forskningen på feltet.

 

Kurset «Dyreassisterte intervensjoner på gård» er utviklet av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i samarbeid med AntrozoologiSenteret og Inn på Tunet Norge SA. Utviklingen av kurset er finansiert av Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL) gjennom matmerk, og Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) på NMBU.  

Published 15. november 2017 - 19:39 - Updated 16. juli 2021 - 11:30