Viktigheten av rent vann og rene hender

Diaré er en av de viktigste dødsårsakene og sykdoms kildene i fattige land, og det er barna som blir ekstra hardt rammet. SHINE-prosjektet (Sanitation & Hygiene Innovation in Education), som stammer fra Universitetet i Calgary, spiller på lag med lokalsamfunn, særlig med barn og unge, for å utvikle bærekraftige strategier for å forbedre sanitærforholdene og hygiene.

Lovende resultater


En nylig lansert artikkel, som blant annet er skrevet av førsteamanuensis Sheri Lee Bastien ved Institutt for folkehelsevitenskap på NMBU, viser lovende resultater fra dette prosjektet. Artikkelen peker på at prosjektet har ført til en nedgang i uhygienisk adferd, økt forståelse av hvor viktig det er å bruke toaletter og vaske seg på hendene, og økt kommunikasjon rundt viktigheten av tilgang til rent vann, bedring av sanitærforholdene og personlig hygienerutiner.

- Bekjempelse av sykdommer som AIDS og malaria pleier å få mesteparten av finansieringen, men dårlige sanitærforhold og diaré-sykdom er en av de fremste årsakene til død og sykdom, sier Bastien til Utoday/University of Calgary 

Prosjektet utvides til India


I 2016 ble Anise Gold-Watts ansatt som doktorgradsstipendiat ved Institutt for folkehelsevitenskap ved NMBU. Hun skal nå starte med å tilpasse og gjennomføre SHINE-prosjektet i Sri Puram, India. 

Følge SHINE-prosjektet

Published 23. February 2017 - 9:26 - Updated 23. mai 2017 - 19:09