Nettportal for norsk forskning på natur og helse

Nettportalen gir en oversikt over norsk forskning på sammenhenger mellom natur og helse og inngår i et nordisk samarbeid for kunnskapsutveksling blant forskere og praktikere på feltet. Den norske siden er initiert av Norsk friluftsliv (tidligere FRIFO) og er utviklet ved Seksjon for folkehelsevitenskap på ILP, NMBU.  

Portal for Nature and Human Health Research in Norway
The website provides a platform where researchers and practitioners can share information and gain knowledge from Norwegian research regarding “Nature and Human Health” relations. The Norwegian portal is initiated by Norsk friluftsliv, and is part of a Nordic cooperation. The website is developed by the Section for Public Health, Department of Landscape Architecture and Spatial Planning, NMBU.

Published 8. juni 2016 - 23:07 - Updated 4. juli 2017 - 13:09