Laboratoriet for mikrobiell genteknologi (LMG)

Bakteriosiner og antibiotikaresistens

Professor Dzung Diep leder vår forskning på bakteriosiner, både grunnleggende og anvendt. Vi tar sikte på å forstå hvordan bakteriosiner samhandler med reseptorer på målceller. Slike studier er avgjørende som grunnlag for å videreutvikle bakteriociner til trygge og effektive anvendelser, som konserveringsmidler og nye legemidler. Vår anvendte forskning fokuserer spesielt på å utvikle bakteriosiner til legemidler for å bekjempe antibiotikaresistente patogener.

Bakteriosiner finnes i mange ulike varianter i naturen; i ulike kjemiske sammensetninger, struktur og funksjon. Overalt hvor vi finner bakterier, finner vi også bakteriosiner. Vi arbeider med både grunnleggende og anvendt forskning på disse molekylene.

De grunnleggende perspektivene inkluderer hvordan bakteriosiner blir laget, hvilke gener som står for biosyntesen, hvordan genene blir regulert, hvordan de gjenkjenner og dreper målceller, og relasjon mellom struktur og funksjon i et bakteriosin. 

De anvendte perspektivene er blant annet å utvikle bakteriosiner til verktøy for å bekjempe infeksjoner, antibiotikaresistens, biofilmdannelse, eller for å bruke dem som naturlige konserveringsmidler i mat. 

Melkesyrebakterier, meieriprodukter og vitamin K

Forskningsgruppen vår har et langvarig forskningssamarbeid med meierivirksomheten TINE, Norges største meieriselskap. Dette arbeidet ledes av prof. Helge Holo. I forskningen vår undersøker vi bakteriofager som påvirker meieriprosesser, og bakteriofag-belastning og mangfold i disse prosessene. Vi studerer også vitamin K2-produksjon i melkesyrebakterier, og hvordan man kan forbedre dette i meieriprodukter.

Tarmbakterier og helse

Vår forskning innen mikrobiota (tarmbakterier) og helse utføres på MiDivLab og ledes av professor Knut Rudi. Vi tror at de grunnleggende prosessene i tarmmikrobiotaen er nøkkelen til helse og sykdom.

Våre viktigste forskningsområder er overføring og etablering av tarmbakterier i en vertspopulasjon, og vertsbakteriell koevolusjon. Vi har et spesielt fokus på rollen til mobile genetiske elementer og antibiotikaresistensgener i disse prosessene. Vi bruker også bakterier som indikatorer på miljø/helse-indeksering.

Akvakultur

Vi samarbeider også med STIM AS, og forsker på innovasjoner innen akvakultur.

Relatert innhold
Bakterier som ikke dør av antibiotika, er en trussel. Dette kan være en del av løsningen.

Bakterier som ikke dør av antibiotika, er en trussel. Dette kan være en del av løsningen.

Bakteriene har egne våpen for å bekjempe infeksjoner. Kanskje kan vi ta dem i bruk selv.

Ny database skal gjøre det lettere å forske på tarmbakterier og helse

Ny database skal gjøre det lettere å forske på tarmbakterier og helse

Vi lærer stadig mer om hvor viktig tarmbakteriene er for helsen vår. Men for forskere innen feltet har det ligget en stor hindring i veien: mangelen på en fullstendig oversikt over tarmfloraen hos friske mennesker, for å kunne sammenligne med de som er syke.

Bakterie-DNA fra havbunnen skal vise om fiskeoppdrett påvirker miljøet

Bakterie-DNA fra havbunnen skal vise om fiskeoppdrett påvirker miljøet

Fiskeoppdrett, og etter hvert også oppdrett av skalldyr og dyrking av alger, er viktige næringer for norsk økonomi. Nå skal bakterie-DNA fra miljøprøver gjøre det enklere og raskere å måle miljøpåvirkning fra akvakulturnæringen i vann og sediment.

Jakter på tarmbakterier som påvirker helsen din

Jakter på tarmbakterier som påvirker helsen din

Flere hundre forskjellige bakterier lever i tarmen din. Pranvera Hiseni finner ut hvilke. I rekordfart.

Oljebad forebygger ikke atopisk eksem hos spedbarn, viser Lancet-artikkel

Oljebad forebygger ikke atopisk eksem hos spedbarn, viser Lancet-artikkel

I dagens utgave av The Lancet, et av verdens aller mest prestisjetunge medisinske tidsskrifter, publiseres en studie som viser at oljebad ikke forebygger atopisk eksem hos spedbarn. Én av medforfatterne er NMBU-professor Knut Rudi.

Published 3. september 2021 - 7:01 - Updated 24. oktober 2021 - 18:54