Flere KBM-forskere tildelt støtte fra NFR og EU

I desember hvert år offentliggjør Forskningsrådet resultatene for mange av årets store utlysninger for forskningsmidler. I 2020 har forskere ved KBM fått tildelinger til flere prosjekter. Flere KBM-forskere deltar også i prosjekter der andre institusjoner har koordineringsansvar. 

Av nesten 2400 prosjekter som søkte om støtte, er det 256 forskningsprosjekter som har fått støtte på tilsammen 2,65 milliarder kroner fra Forskningsrådet. Pengene går til forskere ved universiteter, høyskoler og institutter over hele landet. 

To prosjekter som KBM deltar i sammen med fakultet for biovitenskap, får også tildelt EU-midler. (Mer informasjon om disse prosjektene kommer på nyåret.) 

Kunnskap som samfunnet trenger 

– Jeg er veldig stolt over at KBM har fått tilslag på flere søknader om fremragende prosjekter. Konkurransen om forskningsmidler har vært svært stor også i år, og det er utrolig gledelig at KBMs forskere får gjennomslag på de mest prestisjetungene arenaene. Prosjektene vi nå skal etablere, gir oss fantastiske muligheter til å generere kunnskap som samfunnet trenger. Alle prosjektene er med på å løfte NMBU som forskningsinstitusjon, og bidrar til å sikre framtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning og innovasjon, sier Ågot Aakra, dekan ved KBM.   

Oversikt prosjekter 

Følgende prosjekter med NMBU ved KBM-forskere som prosjektansvarlig har fått NFR-støtte i desember 2020: 

  • A holistic approach to an old problem: deciphering complex hostmicrobiome-pathogen relationships in bovine mastitis (HoliCow) (FRIPRO, Livsvitenskap, Davide Porcellato. Unge talenter-prosjektene utløser også rekrutteringsstilling fra ‘rektors pott’) 
  • Disentangling penicillin resistance and compensatory adaption in pneumococci by combining genomics and molecular microbiology, (FRIPRO, LIvsvitenskap, prosjektleder Daniel Straume
  • On-site monitoring of aquaculture impact on the environment by open source nanopore eDNA analyses (Muliggjørende teknologier, Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv, Knut Rudi)  
  • High somatic cell numbers in goat milk – influence on product quality. (Kompetanse- og samarbeidsprosjekt, Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA), prosjektleder Siv Skeie)

EU-støtte til KBM-forskere 

I tillegg er KBM-forskere med på to forskningsprosjekter som har fått innvilget EU-støtte. Disse prosjektene er:  

  • Prosjekt: 3D-omics – NMBU ved Biovit og KBM (Phillip Pope, Bjørge Westereng, Torgeir Hvidsten) pluss Senter for husdyrforsøk deltar. Prosjektet koordineres av Københavns universitet, og har totalt 13 partnere. 
  • Prosjekt: HoloRuminant – NMBU ved Biovit og KBM (Phillip Pope, Torgeir Hvidsten) pluss Senter for husdyrforsøk deltar. Prosjektet koordineres av INRA, Frankrike, og har totalt hele 25 partnere.  
Relatert innhold
KBM-forskere tildelt prestisjetung støtte til fire prosjekter

KBM-forskere tildelt prestisjetung støtte til fire prosjekter

Hvert år støtter Forskningsrådets FRIPRO-program grunnleggende og grensesprengende forskning. Ved NMBUs Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) ble hele fire prosjekter tildelt FRIPRO-midler i desember 2019.

Published 16. desember 2020 - 13:06 - Updated 8. mars 2021 - 14:43