Styrket satsing på tareforskning

Plattformen ledes av NTNU med NMBU, SINTEF, Nofima og Møreforsking som forskningspartnere.

En rekke bedrifter innen dyrking, prosessering og produktutvikling vil også være tilknyttet prosjektet.

Målet med satsingen er å skape en plattform for forskning, kunnskap, metodikk og ulike interessenter innen utvikling av en økonomisk og miljøvennlig bioraffinering av makroalger. Plattformen vil også bli brukt som et utgangspunkt for å søke tilleggsprosjekter innen tareforskning.

Sukkertare og grisetang

Når det gjelder råstoff vil fokus være på både dyrkede alger som sukkertare, butare og søl, samt på bruk av villhøstede arter som stortare og grisetang. En sentral del av prosjektet er å lage nye produkter fra tare ved hjelp av nye prosesseringsmetoder.

NMBU vil bidra med kompetanse innen analyse, bioraffinering, enzymteknologi, fermentering og fôrteknologi.

Kunnskapsplattformen mottar finansiering fra Norges Forskningsråd i fem år (2019-2024).

Kontaktperson ved NMBU for The Norwegian Seaweed Biorefinery Platform: Professor Svein Jarle Horn

27.mai 2019 var det oppstartsmøte for kunnskapsplattformen The Norwegian Seaweed Biorefinery Platform (SBP-N) på SINTEF SeaLab.

Foto
SINTEF

 

Les mer:

Tang og tare mer enn mat (Gemini.no)

Storstilt taredyrking er klimahjelp (Gemini.no)

Published 26. juni 2019 - 11:19 - Updated 20. juli 2021 - 14:12