Prosjektstøtte til forskning på nytt antibiotikum

Penicillin er førstevalg ved behandlingen av pneumokokk-infeksjoner, men siden 1980-tallet har det blitt registrert stadig økende penicillinresistens blant kliniske isolater av pneumokokker. Samme resistensutvikling har funnet sted for tuberkulose, som i dag behandles med en cocktail av 3-4 ulike antibiotika.

Forskergruppa Molekylær Mikrobiologi ved KBM har oppdaget et nytt antibiotikum med lovende egenskaper. Dette blir produsert av en ny bakterieart som er isolert fra Oslofjorden.  Antibiotikumet er relativt smalspektret, men er allikevel aktivt mot både Streptococcus pneumoniae og Mycobacterium tuberculosis.

Forskergruppa har nå fått et FRIMEDBIO-prosjekt for å karakterisere antibiotikumet mhp. struktur, virkningsmekanisme og aktivitet: "Purification, characterization, and structure determination of a novel antibiotic highly active against Streptococcus pneumoniae"Prosjektet ledes av professor Leiv Sigve Håvarstein, KBM, NMBU

Vi gratulerer!

Published 9. desember 2018 - 19:06 - Updated 10. desember 2018 - 11:10