SKATTEFORSK

SKATTEFORSK Senter for skatte- og adferdsforskning

Ill. skatteflukt

Nyheter

Ragnar Torvik, NTNU

Ny teknologi og ny økonomi: Hvor går økonomien og økonomifaget?

Populærvitenskaplig seminar med diskusjon og vafler, onsdag 26. september, 2018, ved Ragnar Torvik fra NTNU.

Oppdatering: Presentasjonen er nå lagt ut til nedlasting under.

Konferanse Utvikling og ulikhet

Halvdagskonferanse om utvikling og ulikhet

25. oktober 2018 arrangerer Tankesmien Agenda halvdagskonferanse om Utvikling og Ulikhet, der både nasjonale og internasjonale politikarar deltar i debatten.  Og Skatteforsk er med.

   Gebyr

Høgtflygande gebyr under radaren

Samanliknbare totalprisar kan gjere det vanskelegare for flyselskapa å samle inn ekstragebyr frå kundane.

SKATTEFORSK

Vi forsker på spørsmål rundt skatt og aktørers adferd.  Våre mål er å levere forskning som holder høy internasjonal standard og bidra til en kunnskapsbasert samfunnsdebatt.
På denne siden vil vi formidle store og små nyheter og forskningsresultater.
Senterets leder er professor Annette Alstadsæter.

Mer om oss. 

Kontaktinformasjon:

SKATTEFORSK Senter for skatte- og adferdsforskning
Handelshøyskolen
NMBU
Postboks 5003
1432 Ås