SKATTEFORSK

SKATTEFORSK Senter for skatte- og adferdsforskning

Ill. skatteflukt
Skatte- og adferdsforskning ved Handelshøyskolen, NMBU

Nyheter

Birthe Larsen

Underground activities and labour market performance

Forskningsseminar onsdag 28.februar kl 12.15 ved Birthe Larsen, Copenhagen Business Schoool.
 

Pixabay

Faktabaserte fake news?

Offentlig statistikk kan både feil- og misbrukast, og det er god grunn til å vere skeptisk til enkle konklusjonar.

Knut Røed

Does the wealth tax kill jobs?

Forskningsseminar onsdag 14.mars kl 12.15 ved Knut Røed, Frischsenteret.

SKATTEFORSK

Vi forsker på spørsmål rundt skatt og aktørers adferd.  Våre mål er å levere forskning som holder høy internasjonal standard og bidra til en kunnskapsbasert samfunnsdebatt.
På denne siden vil vi formidle store og små nyheter og forskningsresultater.
Senterets leder er professor Annette Alstadsæter.

Mer om oss. 

Kontaktinformasjon:

SKATTEFORSK Senter for skatte- og adferdsforskning
Handelshøyskolen
NMBU
Postboks 5003
1432 Ås