Har du lyst til å bli øvingslærer til våren?

BUS100 Grunnleggende bedriftsøkonomi
BUS100 Grunnleggende bedriftsøkonomi er et innføringskurs i økonomistyring, og tar utgangspunkt i hvordan man bruker verktøy som regnskap og kalkyler for å ta ansvarlige og lønnsomme beslutninger. Kurset gis både som ordinært emne på campus og som onlinekurs for eksterne deltagere.

Handelshøyskolen søker derfor dyktige øvingslærere i kurset. Din oppgave som øvingslærer vil bestå av å lede seminarer med oppgaveløsning, og å hjelpe studentene ved behov. Siden noen av gruppene vil arrangeres digitalt er det en fordel om du er komfortabel med digital undervisning. Andre oppgaver, som utvikling av innhold for web/canvas-sider, kan bli aktuelt etter nærmere avtale.
Det kjøres totalt 8 seminarer i løpet av semesteret, og hvert seminar kjøres tre ganger per uke. Behovet for øvingslærere er derfor stort, og studenter med gode resultater i kurs som BUS210 Økonomi- og virksomhetsstyring oppfordres til å søke. Søknad sendes til torun.fretheim@nmbu.no. Ta gjerne kontakt med Torunn om du har spørsmål knyttet til stillingen.

AOS120 Markedsføring
Vi har behov for én øvingslærer. Oppgavene er gjennomføring av seminarer i forbindelse med semesteroppgaven. Dette er arbeid som går gjennom nesten hele semesteret, med to til fire timer jobb i uken. I tillegg er det muligens behov for støtte til gjennomføring av simuleringsspill i markedsføring, ca. 8 timer fordelt på et par uker. 
Ønskelig med en kandidat som har tatt AOS120 Marketing, og som har god kunnskap og interesse for markedsføring. Emnet gis på engelsk.
Søknad sendes til thore.larsgard@nmbu.no. Ta gjerne kontakt med Thore om du har spørsmål knyttet til stillingen.

ECN280 Energy Economics
We need a teaching assistant to lead exercise sessions once a week, guiding students with exercises. Furthermore, reviewing compulsory exercises (three submissions in total). Suggested answers for the exercises are available.
Requirement: Have taken the course before with grade A or B.
Please send a short application to knut.einar.rosendahl@nmbu.no

ECN301 Økonometrisk metode
Trenger øvingslærer som skal:
• lede en øving i uka (på campus, evt digitalt)
• rette oppgaver
Aktuelle kandidater: gjennomført ECN301, må/bør kunne Python.

Per i dag med ca 30 oppmeldte og klasserom undervisning er det ok med 1 øvingslærer. Med fleire oppmeldte og mykje on-line, bør det vere minst 2.
Søknad sendes til olvar.bergland@nmbu.no. Ta gjerne kontakt med Olvar om du har spørsmål knyttet til stillingen.

Published 16. desember 2021 - 10:26 - Updated 26. januar 2022 - 9:14