Institutt for plantevitenskap

 • Institutt for plantevitenskap
  Foto
  IPV

Institutt for plantevitenskap (IPV) har et nasjonalt ansvar for utdanning og forskning innen bærekraftig produksjon og bruk av planter til mat, fôr, pryd og rekreasjon, og bidrar på denne måten til NMBUs visjon «Kunnskap for livet».

Plantevitenskap

Institutt for plantevitenskap er en del av fakultet for biovitenskap

Ledelsen ved fakultet

______

Studieprogrammene ved IPV

Bachelorstudier:

Masterstudier:

Studieveileder ved IPV: Cathrine Strømø og Anna Karina Schmidt, e-post: studieveileder-ipv@nmbu.no
Besøksadresse: Tårnbygningen, T233/234, NMBU Campus Ås

______

Forskning ved IPV

Vårt institutt knytter grunnforskningen til samfunnets behov og arbeider både med kulturplanter og planter i naturlige økosystemer. Vi har fokus på bærekraftig verdiskaping, landbruk og agroøkologi, trygg og nok mat, innovasjon i produksjon og sortsutvikling, og grunnleggende forståelse av plantenes funksjon.

Mer informasjon om den faglige aktiviteten i listen nedenfor
finner du på fakultetes forskningsside

 • Faggruppene
 • Forskningssentre
 • Store forskningsprosjekt
 • Vitenskapelig publikasjoner
 • Doktorgrader
 • Tekniske forskningssentre
 • Temasider planter

 Vi har kontorer og laboratorier på mange lokaliteter:

 • Tårnbygningen: Matplanter, Agroøkologi, Plantebiologi og -bioteknologi, Administrasjon
 • Husdyrfagbygningen/CIGENE: Genetikk og planteforedling, laboratorium
 • Botanisk klimalaboratorium: Plantebiologi- og -bioteknologi
 • Plantevernbygningen: Plantevern
 • Sagabygningen: Imaging center
 • SKP-anlegget: Plantecellelaboratoriet, veksthus, laboratorium
 • Vollebekk forsøksgård: Forsøks- og demonstrasjonsfelt, veksthus
 • Fruktlager, Konserveringa, Åsbakken/Kaja/Norderås: Felt i frukt og bær
Published 25. januar 2018 - 9:24 - Updated 24. januar 2020 - 14:56