Plantevitenskap

Institutt for plantevitenskap er en del av fakultet for biovitenskap

Ledelsen ved fakultet

______

Studieprogrammene ved IPV

Bachelorstudier:

Masterstudier:

Doktorgrad (Ph.d) i Plantevitenskap

Studieveileder ved IPV: Cathrine Strømø og Anna Karina Schmidt, e-post: studieveileder-ipv@nmbu.no
Besøksadresse: Tårnbygningen, T233/234, NMBU Campus Ås

______

Forskning ved IPV

Vårt institutt knytter grunnforskningen til samfunnets behov og arbeider både med kulturplanter og planter i naturlige økosystemer. Vi har fokus på bærekraftig verdiskaping, landbruk og agroøkologi, trygg og nok mat, innovasjon i produksjon og sortsutvikling, og grunnleggende forståelse av plantenes funksjon.

Mer informasjon om den faglige aktiviteten i listen nedenfor
finner du på fakultetes forskningsside

 • Faggruppene
 • Forskningssentre
 • Store forskningsprosjekt
 • Vitenskapelig publikasjoner
 • Doktorgrader
 • Tekniske forskningssentre
 • Temasider planter

 Vi har kontorer og laboratorier på mange lokaliteter:

 • Tårnbygningen: Matplanter, Agroøkologi, Plantebiologi og -bioteknologi, Administrasjon
 • Husdyrfagbygningen/CIGENE: Genetikk og planteforedling, laboratorium
 • Botanisk klimalaboratorium: Plantebiologi- og -bioteknologi
 • Plantevernbygningen: Plantevern
 • Sagabygningen: Imaging center
 • SKP-anlegget: Plantecellelaboratoriet, veksthus, laboratorium
 • Vollebekk forsøksgård: Forsøks- og demonstrasjonsfelt, veksthus
 • Fruktlager, Konserveringa, Åsbakken/Kaja/Norderås: Felt i frukt og bær

  Be mottaker av levering om å spesifisere leveringssted:
Published 25. januar 2018 - 9:24 - Updated 28. April 2022 - 11:00