Husdyr- og akvakulturvitenskap

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap er en del av fakultet for biovitenskap

Ledelsen ved fakultet

_______________________

Studieprogrammene ved IHA

For deg som er interessert i å være med og forme morgendagens matproduksjon byr IHA på unike og spennende studiemuligheter:

Engelsk mastere:

Studieveileder ved IHA: studieveileder-iha@nmbu.no
Besøksadresse: Tårnbygningen, T233/234, NMBU Campus Ås

___________

Forskning ved IHA

Vi driver både grunnleggende og anvendt forskning. Instituttet legger vekt på å styrke den grunnleggende forskningen rettet inn mot biologiske produksjonssystemer samt tverrfaglig forskersamarbeid både innad på NMBU, nasjonalt og internasjonalt.

Fagområdene er avl, kvantitativ og molekylær genetikk, ernæring, atferd (etologi) og husdyrmiljø, dyrevelferd, fôrproduksjon og fôrteknologi, produktkvalitet på mat og klimagasser fra husdyrbruk. Årlig produseres det mange vitenskapelige artikkler ved instituttet.

Faggrupper:

Mer informasjon om den faglige aktiviteten i listen nedenfor
finner du på fakultetes forskningsside

  • Faggruppene
  • Forskningssentre
  • Store forskningsprosjekt
  • Vitenskapelig publikasjoner
  • Doktorgrader
  • Tekniske forskningssentre
  • Temasider husdyr


Samarbeidspartnere

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap har et godt samarbeid med mange aktører. Nedenfor er et utvalg av våre samarbeidspartnere.

Agrifirm Innovation Center
Animalia
AquaGen
BioMar
Borregaard
Cargill
Felleskjøpet Fôrutvikling
Geninova
GENO
NIBIO

Norgesfôr
Norske Felleskjøp
Norges Pelsdyralslag
Norsk Sau og Geit
Norilia
Norsvin
Nortura
Seaweed Energy Solutions
Strand Unikorn
TINE Produsentrådgivning
TINE
TYR
Viken SkogYara

Published 25. januar 2018 - 9:22 - Updated 28. januar 2021 - 12:54