Biovitenskap

Fakultet for biovitenskap

Aktuelt

Den digitale laksen

Sjå korleis laksen kan bli vegetarianar

Nå skal forskarar rekne seg fram til kva slags mat som er best for fisken. Slik kan dei også spare bruk av forsøksdyr.