Biovitenskap

Fakultet for biovitenskap

Aktuelt

Matkorninitiativet ─ satsing på matkorn og proteinvekster

Matkorninitiativet ─ satsing på matkorn og proteinvekster

Etterspørselen etter plantebasert kost øker. Nå samler aktørene i verdikjeden for korn og bakevarer seg bak en satsing for å øke produksjonen og forbruk av matkorn og protienvekster i Norge. Næringa utvikler sammen med Norges fremste forskningsinstitusjoner, en plan for å styrke forsknings- og innovasjonsarbeidet. Hensikten er å styrke samarbeidet fra bonde til dagligvare.