Biovitenskap

Fakultet for biovitenskap

Aktuelt

Norske forbrukere sier ja til genredigering som bidrar til bærekraftig matproduksjon

Norske forbrukere sier ja til genredigering som bidrar til bærekraftig matproduksjon

Norske forbrukere er positive til å bruke genredigering til samfunnsnyttige og bærekraftige formål i norsk landbruk og fiskeoppdrett. Samtidig ønsker de forsikringer om at maten er trygg for mennesker og miljø, og informasjon som gjør at de kan ta gode valg.

Forskningsprosjekter og -grupper

The BIOFEED project

The BIOFEED project

Develops novel salmon feed by integrated bioprocessing of non-food biomass

Cigene

Cigene

Molecular biology lab. Cutting-edge genomic analysis may be performed using high-throughput genotyping pipelines.

The FeedMileage project

The FeedMileage project

The research project aims to increase the efficiency of Norwegian farm animal production by advanced nutritional and genetic methods.

FoodProFuture

FoodProFuture

Innovativ og bærekraftig utnyttelse av planteproteiner i fremtidige matvarer.

Foods of Norway

Foods of Norway

Foods of Norway aims to feed fish and farm animals using sustainable new ingredients

GenoSysFat

GenoSysFat

GenoSysFat - Integrating genomics and system biology to improve the capacity for synthesis, transport, and filet deposition of EPA/DHA in salmon

Nasjonalt Senter for Urbant Landbruk (NCUA)

Nasjonalt Senter for Urbant Landbruk (NCUA)

Senteret har som formål å fremme forskning og utdanning på de sosiale, miljømessige, økonomiske og økologiske dimensjonene av urbant landbruk og bærekraftig sirkulær økonomi

ReiGN - Nordic Centre of Excellence in Arctic Research

ReiGN - Nordic Centre of Excellence in Arctic Research

Reindeer husbandry in a Globalizing North – resilience, adaptations and pathways for actions

REWIRED ─ The role of whole genome duplication in vertebrate adaptation

REWIRED ─ The role of whole genome duplication in vertebrate adaptation

In the REWIRED project, we will use salmonid fish, which underwent a genome duplication 100 million years ago, as a model system to study the importance of genome duplication in evolution of new gene functions and adaptation.

Towards the Digital Salmon

Towards the Digital Salmon

From a reactive to a pre-emptive research strategy in aquaculture (DigiSal)

Imaging Centre, Campus Ås

Imaging Centre, Campus Ås

The centre offers training and assignments related to Light Microscopy, Confocal Laser Scanning Microscopy, Laser Micro Dissection Microscope, Scanning and Transmission Electron Microscopy.

LabTek  -  analyselab for husdyr og akvakultur

LabTek - analyselab for husdyr og akvakultur

LabTek er et oppdragslaboratorie med hovedfokus på kjemisk analyse innenfor husdyrernæring og akvakultur. Vi bidrar med resultater til forskningen ved NMBU samt til eksterne oppdragsgivere. Vi har også studentkurs og ph.d. veiledning innen laboratorieanalyser.

Stoffskifteavdelingen

Stoffskifteavdelingen

Stoffskifteavdelingen gjennomfører prosjekter på formiddelvurdering og fordøyelighetsforsøk på drøvtyggere, gris og hest.

Senter for fiskeforsøk

Senter for fiskeforsøk

Senter for fiskeforsøk er et moderne senter for småskala fiskeforsøk. Senteret har spesielle fasiliteter innen fôringsforsøk, RAS-teknologi (resirkulering av vann i akvakultur) og bruk av isotoper som sporingsmetode i fisk. Senteret har også en isolert karantenestasjon i beredskapsøyemed.

Center for Feed Technology

Center for Feed Technology

Fakultet for biovitenskap har et langsiktig samarbeid med Center for Feed Technology (Fôrtek), som er et internasjonalt senter for fôrteknologi. Center for Feed Technology er en del av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Senter for husdyrforsøk - Ås gård

Senter for husdyrforsøk - Ås gård

Fakultet for biovitenskap har et langsiktig samarbeid med Senter for husdyrforsøk - Ås gård, som er det nasjonale anlegg for forsøk og undervisning i husdyrproduksjon. Senter for husdyrforsøk er en del av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og betjener både Campus Ås og veterinærmiljøene ved Campus Adamstuen.