Biovitenskap

Fakultet for biovitenskap

Aktuelt

Odd Arne Olsen

Invitation to a mini-symposium on Plant Molecular Biology

Prof. Dr. agric. Odd-Arne Olsen, Institutt for plantevitenskap, Fakultet for biovitenskap gikk av for aldersgrensen tidligere i år. I den forbindelse arrangeres et minisymposium med internasjonale og nasjonale foredragsholdere for å feire hans bidrag til planteforskningen.

Forskningsprosjekter og -grupper

Bygg, korn

Agropro

Et tverrvitenskapelig forskningsprosjekt for å forbedret agronomisk praksis kan bidra til økt og bærekraftig matproduksjon i Norge.

Skog

The BIOFEED project

Develops novel salmon feed by integrated bioprocessing of non-food biomass

Oilseed crop

The FeedMileage project

The research project aims to increase the efficiency of Norwegian farm animal production by advanced nutritional and genetic methods.

FoodProFuture

FoodProFuture

Innovativ og bærekraftig utnyttelse av planteproteiner i fremtidige matvarer.

Foods of Norway

Foods of Norway

Foods of Norway aims to feed fish and farm animals using amazing new ingredients

Laks

GenoSysFat

GenoSysFat - Integrating genomics and system biology to improve the capacity for synthesis, transport, and filet deposition of EPA/DHA in salmon

Kaamanen, Finland

ReiGN - Nordic Centre of Excellence in Arctic Research

Reindeer husbandry in a Globalizing North – resilience, adaptations and pathways for actions

Rewired

REWIRED ─ The role of whole genome duplication in vertebrate adaptation

In the REWIRED project, we will use salmonid fish, which underwent a genome duplication 100 million years ago, as a model system to study the importance of genome duplication in evolution of new gene functions and adaptation.

Laks

Towards the Digital Salmon

From a reactive to a pre-emptive research strategy in aquaculture (DigiSal)

Cigene

Cigene

Molecular biology lab. Cutting-edge genomic analysis may be performed using high-throughput genotyping pipelines.

Biovitenskap

Imaging Centre, Campus Ås

The centre offers training and assignments related to Light Microscopy, Confocal Laser Scanning Microscopy, Laser Micro Dissection Microscope, Scanning and Transmission Electron Microscopy.

Melkeprøver

LabTek - analyser og priser

Oversikt over analysetilbudet med metode- og arbeidsbeskrivelser

 Sau på stoffskifteavdelingen

Stoffskifteavdelingen

Stoffskifteavdelingen gjennomfører prosjekter på formiddelvurdering og fordøyelighetsforsøk på drøvtyggere, gris og hest.

Det er usedvanlig lav dødelighet og ikke registrert infeksiøse eller miljøbetingede sykdommer i anlegget. Den lave dødeligheten gir grunnlag for gode forsøksresultater.

Senter for fiskeforsøk

Senter for fiskeforsøk er et moderne senter for småskala fiskeforsøk. Senteret har spesielle fasiliteter innen fôringsforsøk, RAS-teknologi (resirkulering av vann i akvakultur) og bruk av isotoper som sporingsmetode i fisk. Senteret har også en isolert karantenestasjon i beredskapsøyemed.

Biovitenskap

Center for Feed Technology

Fakultet for biovitenskap har et langsiktig samarbeid med Center for Feed Technology (Fôrtek), som er et internasjonalt senter for fôrteknologi. Center for Feed Technology er en del av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Senter for husdyrforsøk

Senter for husdyrforsøk - Ås Gård

Fakultet for biovitenskap har et langsiktig samarbeid med Senter for husdyrforsøk - Ås Gård, som er det nasjonale anlegg for forsøk og undervisning i husdyrproduksjon. Senter for husdyrforsøk er en del av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og betjener både Campus Ås og veterinærmiljøene ved Campus Adamstuen.