Nettbasert kurs: Ante mortem-kontroll for nødslakt

Kuer som gresser på en eng

Vi setter opp et nytt kurs vinteren / våren 2024.

Her kommer kurset i regi av Mattilsynet og Veterinærhøgskolen ved NMBU for at du som veterinær skal få kompetanse til å utføre alle typer ante mortem kontroll i felt, herunder på dyr som nødslaktes, og på oppdrettshjort.

Påmeldingsfrist

1. februar

Oppstartsdato

ca. 25. februar 2024

Frist refleksjonsnotat

15. april 2024

Frist flervalgstest

1. juni 2024

Hverandrevurdering

16. april - 5. mai 2024

Hvem er dette kurset for og hvorfor?

Kurset er for privatpraktiserende veterinærer som ønsker å få kompetanse, og bli utpekt til offentlig veterinær for å gjennomføre ante mortem kontroll i felt på vegne av Mattilsynet.
Alle veterinærer som skal utføre ante mortem kontroll i felt må gjennomgå og bestå kurset. Det er et krav uansett hvilken bakgrunn du har, og det er ikke mulig å søke om fritak.


Ante mortem kontroll er en del av den offentlige kontrollen av slaktedyr og kan kun gjennomføres av offentlige veterinærer som er utpekt av Mattilsynet. Det har kommet nytt regelverk med krav til hvem som kan utføre offentlig kontroll og hvor og hvordan kontrollen skal gjennomføres. Hygieneregelverket har også nye bestemmelser som åpner for at flere slaktedyr kan kontrolleres og avlives på gården. Kravene finner du i Forskrift om offentlig kontroll animalske produksjon.

Du blir utpekt til å kunne:

  • Utføre ante mortem kontroll i felt etter nødslakt regelverket
  • Utføre ante mortem kontroll i felt på oppdrettsvilt eller produksjonsdyr

Når vil endringen tre i kraft?

Alle privatpraktiserende veterinærer som ønsker å utdanne seg til offentlig veterinær skal få mulighet til å gjøre det, før endringen trer i kraft. Mattilsynet, sammen med NMBU, må se an hvor raskt vi kan få utdannet de som ønsker det, og derfor er det ikke satt en konkret dato. Det betyr at det i en periode vil være både de som tatt kurset og de som ikke tatt kurset som utfører ante mortem kontroll i felt.

Hvorfor er det ikke mulighet å søke om fritak?

Du må gjennomføre dette kurset, selv om du har gått fordypningsforløp i Mattrygghet ved NMBU eller tilsvarende fordypning. Det er kun Mattilsynet, som har myndighet til å utpeke offentlig veterinær etter kontrollforordningen.

Om kursopplegget

Kurset er helt nettbasert. Du vil få kjennskap til kravene som gjelder for deg når du utfører offentlig kontroll. Du får grunnleggende kunnskap om hva som skal til for å ivareta mattryggheten og dyrevelferden når du utfører ante mortem kontroll i felt. Videre får du kunnskap om hvilke kriterier som må være oppfylt for at dyr kan nødslaktes/slaktes og bli til mat. Kurset består av en del med regelverk og kompetansekrav for offentlig veterinærer, og en del med kliniske og faglige vurderinger. Begge delene består av korte forelesninger og en del «test deg selv» oppgaver. Studiekrav og pensum finner du her.

Etter at du har gått igjennom alle forelesningene, skal du skrive et kort refleksjonsnotat. Deretter gjennomføres en hverandrevurdering av notatet. Det vil si at du skal gi en annen deltager en tilbakemelding på hans/hennes notat, og du får en tilsvarende tilbakemelding på ditt notat.
Avsluttende prøve er en flervalgstest med 20 spørsmål. Du må ha minst 15 rett for å bestå kurset. Det gis inntil tre forsøk på å klare testen.
Både refleksjonsnotat og flervalgstest må være godkjent for å få godkjent kurset. 

Fristene gjennom kurset er faste og det gis ikke utsettelser. Ikke fullført kurs gir ikke grunnlag for refusjon av kursavgift.

Kursavgift

Kursavgiften er kr. 3 000. Det er begrenset antall plasser og vi praktiserer "førstemann til mølla"-prinsippet.

Kontaktpersoner: