Kurs: Læringsteori, teoretisk og anvendt, 5 stp

Hund og katt

For å kunne hjelpe eiere av hund, katt og hest med problem-atferd, er det viktig med en grundig innføring i hvordan dyr (og mennesker) lærer. Vi ønsker å tilby både en teoretisk og anvendt atferdsanalytisk vinkling til temaet, og viktige temaer vil være: habituering, sensitisering, assosiativ læring, kognitive teorier i læring (hukommelse, theory of mind og sosial læring). Sammenhengen mellom lærings-teori og utviklingen av problematferd (f.eks. fobier og stereotypier) vil bli tatt opp. Hvordan atferdsterapi bruker læringsteorien vil også være et viktig tema.

Mennesker har forskjellige måter å lære nye ting på, og det vil bli lagt vekt på hvordan vi best kan bruke kunnskapen om dette for et bedre menneske-dyr forhold.

NB! DETTE KURSET FORELESES PÅ ENGELSK!

Påmeldingsfrist

11. august 2024

* avmelding

Oppstartsdato

1. september 2024

Studiepoeng

5

Pris

12 500,-

Tid og sted

Tid: Sted:
1. september 2024, kl. 19-20Digital samling
15. oktober 2024, kl. 19-20Digital spørretime
26. november 2024, kl. 19-20Digital spørretime
10. - 12. januar 2025Fysisk samling, NMBU Ås

Læringsmål

Etter kurset skal du kunne:

• forklare de viktigste teorier, begreper og metoder innen teoretisk og anvendt læringsteori

• observere og kartlegge ulike trenerferdigheter hos klienter i atferdskonsultasjon

• forklare sammenhengen mellom læringsmetoder og utviklingen av problematferd  

• inneha grunnleggende verktøy for å utvikle program for modifisering av atferdsproblemer

• lede klienten til å velge treningsmetoder som er godt teoretisk fundert

• forklare betydningen av grunnleggende kunnskap i læringsteori som basis for atferdsrådgivning og atferdsmodifikasjon

• forstå betydningen av å bruke læringsteori for å gjøre læringen mest mulig effektiv

• diskutere hvordan forskjellige læringsmetoder kan påvirke dyrets velferd

• selvstendig utvikle sin kompetanse i læringsteori videre

•  reflektere over - og kunne endre egen praksis som trener og atferdskonsulent

Opptakskrav

  • Det kreves minimum to års arbeidslivserfaring
  • Opptakskravet er generell studiekompetanse

eller

  • Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om å få godkjent din Realkompetanse. Du må fylle 25 år eller mer det året du skal søke om opptak. For å dokumentere realkompetansen din må du legge ved kopier av relevante vitnemål for utdannelse og attester for praksis/yrkeserfaring. Dokumentasjonen skal lastes opp sammen med søknaden din. Du må dokumentere yrkespraksis og utdanning for at det skal telle med i vår vurdering av din søknad.

Påmelding

Vi praktiserer førstemann til mølla prinsippet blant de som er kvalifiserte for å delta.

Plan for kurset

Kurssamling

Det er ikke mulig å få kjøpt mat på NMBU i helgene. For kurshelgen må derfor deltagerne ta med seg egen mat og drikke.

Arbeidskrav og eksamen

Det er obligatorisk at man gjennomfører kursets digitale del og at man deltar på den fysiske kurssamlingen. Eksamen er i form av en hjemmeoppgave som bedømmes til bestått/ikke bestått (kan skrives på engelsk eller norsk). Innleveringsfrist for hjemmeoppgaven blir 28. februar 2025, kl 12.00. De som ikke går opp til, og består, eksamen vil ikke få tilsendt kursbevis.

Kursansvarlig

Kursansvarlig er forsker Judit Vas fra Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved NMBU.
På dette kurset vil du møte en topp internasjonal foreleser. Anne McBride, PhD, er ansatt ved Universitetet i Southampton og veileder masterstudenter innen ”Companion animal behaviour counselling”. Hun har utdannelse innen psykologi og dyreatferd, og er honormedlem av flere organisasjoner, som for eksempel British Small Animal Veterinary Association, Canine Training and Behaviour Society (TCBTS) og styrer av Association of Pet Behaviour Counsellors.

Avmelding

Påmelding er bindende. Avmelding etter påmeldingsfrist belastes med en avgift på kr 5 000. Ved avmelding senere enn 10 virkedager før kursstart eller ved manglende fremmøte belastes full kursavgift. Det tas forbehold om at det er nok påmeldte til at kurset kan gjennomføres.

Vi praktiserer "førstemann til mølla" ved påmelding

Kontaktpersoner: